Depresija

RSS

Podaci iz istraživačkih instituta širom sveta pokazuju da će depresija u narednoj deceniji biti drugo po učestalosti stanje koje izaziva onesposobljenost za rad. Što je dovoljan pokazatelj da osobe sa ovakvim problemom nisu usamljene, iako im se to čini. Ogroman broj ljudi danas pati zbog nedostatka radosti, zadovoljstva i veza sa ljudima i svetom koji ih okružuje, uz, za depresiju tipičnu bezvoljnost i umor, koje prate osećanja lične bezvrednosti, neostvarenosti, besmisla, straha, tuge...

Ne mora da bude tako. Uz pomoć hipnoterapije, bez obzira koliko su simptomi teški i šta je njihov uzrok, dolazi do olakšanja. Naziv depresija upotrebljava se za veliku grupu emotivnih poremećaja, od onih koji prouzrokuju ozbiljno oboljenje, do blage i privremene nesposobnosti osobe da se suoči sa gubitkom ili promenama u životu. Hipnoterapeut svojim stručnim vođenjem kroz proces fizičkog i mentalnog opuštanja pomaže da se usvoje novi pozitivni emotivni obrasci i da se život doživi u punoj lepoti i snazi.

Članaka: 11

Koliko je hipnoza efikasna u lečenju depresije?

23. May 2012. Comments Off on Koliko je hipnoza efikasna u lečenju depresije? Depresija

Terapija hipnozom jeste veoma efikasn metod za redukovanje depresije zato što trenira um da se koncentriše na pozitivna razmišljanja umesto na negativne I pesimističke misli. Studije su pokazale da je hipnoterapija mnogo efikasnija u tretiranju depresije umesto tradicionalne kognitivno bihejvioralne terapije u tretiranju simptoma I okidača depresije. Terapija hipnozom je takođe pokazala da ima bolje dugoročne rezultate u lečenju depresije od drugih priznatih metoda. Korišćenjem vizuelizacije i sugestije tokom hipnoze osobe koje pate od depresije u stanju su da vide, čuju I osete kako njihove depresivne misli utiču na njihovo ponašanje I na promenu raspoloženja. Kada osoba koja pati od depresije prodje kroz hipnoterapijski proces u stanju je da primeni stečena znanja, ostvari pozitivne promene I da dosegne novu idealnu verziju sebe. Hipnoterapija uči um kako da izađe na kraj sa depresivnim mislima I kako da ih zameni pozitivnim. Sugestije tokom hipnoze ostavljaju otisak na podsvesni um koji traje I kada se osoba vrati u potpuno svesno stanje. Kada je um u svesnom stanju um će aktivirati pozitivne sugestije koje su unete tokom hipnoze I pobediće depresivne misli automatski. Hipnoterapija pomaže ljudima koji pate od depresije otkrivajući koren problema I tretirajući momente iz prošlosti kao što su trauma, lični porazi I odbijanja. Ove teme često izazivaju depresiju I obrađivajući ove teme tokom hipnotičke sesije pomaže se klijentu da ih osvesti I razreši. Jednom kada se ove teme adekvatno obrade biće uskladištene u umu klijenta na taj način da ne utiču snažno na njegovu svakodnevnicu. Negativna sećanja I događaji iz prošlosti u suštini su podložni reprogramiranju, a hipnoterapija omogućava da se taj proces realizije na lagodan, efikasan I bezbolan način. Na ovaj način omogućavamo umu da bude slobodan od negativnih sećanja I da ima saznanje da um I misli mogu da nastave dalje.

 

 

Tokom hipnoterapijske seanse hipnoterapeut vodi klijenta koji pati od depresije kroz seriju mentalnih vezbi kako bi postao potpuno opušten u trenutcima kada se obrađuju depresivne I anksiozne teme. Jednom kada je klijent duboko relaksiran I u hipnotičkom stanju, hipnoterapeut počinje da radi na otkrivanju događaja I pojava koje su u vezi sa depresijom I usadiće klijentu nove sposobnosti I nove veštine kojima se bori protiv depresije.

Veoma je važno napomenuti da bi hipnoterapija bila efikasna neophodno je da klijent želi da bude hipnotisan, da se oseća komotno tokom hipnoze I da veruje da će hipnoza dati rezultate. Pre nego što hipnoterapeut uvede klijenta u stanje hipnoze potrebno je da klijent ima pozitivna očekivanja I da ima poverenja u hipnoterapeuta. Hipnoterapijska seansa u tretiranju depresije počinje uvođenjem klijenta u stanje duboke relaksacije I povezivanje sa podsvesnim umom. Kada klijent pristupi podsvesnom umu, hipnoterapeut će biti u mogućnosti da ga poveže sa događajima iz prošlosti koji su bili ključni za stvaranje depresivnog stanja kod klijenta. Sećanje na negativne događaje I situacije biće izvučene na površinu I hipnoterapeut će biti u mogućnosti da pomogne klijentu da obradi misli I osećanja na pozitivan I pragmatičan način. Hipnoterapeut će voditi klijenta kroz hipnozu sugestijama ka novim zdravim mislima I ponašanjima I iniciraće stvaranje mentalnih veština koje će klijent korisiti u budućnosti u borbi protiv negativnih stanja.

Odmah nakon što se klijent probudi iz hipnoze imaće veće samopouzdanje, samopoštovanje I mentalne sposobnosti za borbu protiv negativnih I depresivnih misli. Promena obično nastaje posle 5 – 10 hipnoterapijskih seansi. Jednom kada se završi sa hipnoterapijom preporučuje se klijentu da povremeno praktikuje samohipnozu ili da sluša hipnotičke mp3 snimke kako bi nastavio da razvija svoje samopouzdanje, samopoštovanje I pozitivan pogled na sebe I svet.

Strana 2 od 2«12
2016 © psihoBata - Hipnoza, Depresija, Anksioznost