Vekslerov test inteligencije za odrasle -WAIS

Vekslerov test inteligencije za odrasle -WAIS

Vekslerov test inteligencije za odrasle -WAIS

Zakažite testiranje

WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale)

Autor prve verzije ovog testa je David Wechsler (1896-1981). Jedan od poznatijih psihologa 20. veka. On opisuje inteligenciju kao ukupni kapacitet osobe da deluje sa ciljem, da razmišlja racionalno i da se efikasno suočava sa svakodnevnim problemima i izazovima. Razvio je test inteligencije za decu i još nekoliko testova koji su ubrzo postali jedni od najkorišćenijih testova u Americi. Veoma često korišćen instrument u kliničkoj psihologiji i neuropsihijatriji. Test traje 60-90 minuta i sastoji se od 11 podtestova. Imamo četiri glavna pokazatelja rezultata:

1- Stepen verbalnog razumevanja

Meri se sbosobnost subjekta sasluša pitanje, da odgovori na pitanje tačno, pri tom se obraća pažjna na tok misli prilikom izražavanja.

2- Sposobnost rasuđivanja

Meri se sposobnost osobe da analizira problem, organizacija misli, pronalaženje rešenja i testiranje pronađenog problema.

3- Sposobnost pamćenja

Meri se sposobnost pamćenja određenih informacija, koliko dugo može da se zadrži informacija u kratkoročnoj memoriji, koncentracija i upotreba informacije da bi se postigao određeni rezultat.

4- Brzina obrade zadataka

Meri se sposobnost usmeravanja pažnje na određene stvari. To zahteva određeni stepen upornost i sposobnost planiranja. Sve ove sposobnosti mogu biti pod uticajem motivacije, i ako je osoba pod velikim pritiskom na ovom testu će se upravo ispoljiti te slabosti subjekta.

Sve što Vas zanima u vezi procedure testiranja pitajte nas dole u komentarima ili nam pošaljite poruku.

REVISK

REVISK

REVISK Revidirana skala za merenje inteligencije dece po principima Vekslera je test koji se odavno koristi u svetu za procenu inteligencije polaznika u školu. Predstavlja veoma važnu komponentu kod procene psihičkih i intelektualnih sposobnosti učenika. Ukazuje na...

Nema Potrebe Da Više Odlažete. Krenite Svojim Putem Sada. 

REVISK

REVISK

REVISK

Revidirana skala za merenje inteligencije dece po principima Vekslera je test koji se odavno koristi u svetu za procenu inteligencije polaznika u školu. Predstavlja veoma važnu komponentu kod procene psihičkih i intelektualnih sposobnosti učenika. Ukazuje na slabosti i mane testiranog subjekta i daje jednu realističnu procenu kakav potencijal možemo očekivati od učenika.

Test se sastoji od niza zadataka, koji se sprovode kroz igru i animaciju deteta, a sam pristup i realizacija testa, prilagođavaju se samom detetu individualno. Igre su slaganje kocki,traženje sličnosti, uparivanje simbola, imenovanje crteža, razumevanje, prepoznavanje,dopunjavanje,računanje,verbalno razumevanje. WISC-IV sadrži 10 osnovnih i 5 dopunskih subtestova. To su sledeći testovi:

1- Slaganje kockica
2- Test sličnosti
3- Raspon pamćenja brojeva
4- Slikovno poimanje
5- Šifriranje
6- Rečnik
7- Pamćenje nizova brojeva i slova
8- Neverbalno rasuđivanje
9- Shvatanje
10- Prepoznavanje simbola
11- Dopunjavanje slika
12- Precrtavanje
13- Obaveštenost
14- Računanje
15- Verbalno rasuđivanje

Koristi se kod dece uzrasta od 6 do 16 godina.

REVISK

REVISK

REVISK Revidirana skala za merenje inteligencije dece po principima Vekslera je test koji se odavno koristi u svetu za procenu inteligencije polaznika u školu. Predstavlja veoma važnu komponentu kod procene psihičkih i intelektualnih sposobnosti učenika. Ukazuje na...

Nema Potrebe Da Više Odlažete. Krenite Svojim Putem Sada. 

MMPI 2 Test

MMPI 2 Test

MMPI 2 Test (Minesota Multifazični inventar ličnosti za adolescente)

Autori ovog testa su psiholog Starke Hathaway (1903-1984) i neurolog John McKinley(1891-1950). Prva verzija testa je nastala 1940. godine, a sledeća poboljšana verzija MMPI 2 1989. godine. Koristi se da oceni psihološko stajne adolescenata. Koristi se za uzrast od 14 do 18 godina i test traje oko 60 minuta. Test se sastoji iz 567 jednostavnih pitanja gde testirani subjekti treba da odgovore iskreno sa “tačno” ili “netačno”. Jedan od testova koji se najviše koristi zbog svoje pouzdanosti i jednostavog korišćenja. U novom izdanju je implementirana metoda gde prilikom analize može da se zaključi da je subjekt lagao na testu, u tom slučaju se test poništava i eventualno ponavlja.

Postoje 10 kliničkih skala koje daju indikacije ka različitim psihološkim stanjima. Nazivi ovih skala ne označavaju tip ličnosti u potpunosti zato što se ove skale međusobno preklapaju.

1- Hipohondrija

Ova skala je smišljena da identifikuje subjekte koji pokazuju simptome hipohondrije, tj. subjekte koji imaju tendenciju da veruju da imaju bolest za koju nemaju dijagnozu.

2- Depresija

Ovom skalom se identifikuje depresija. Ovo su subjekti koji iskazuju nedostatak nade u budućnost i generalno nezadovoljstvo životnom situacijom.

3- Histerija

Treća skala je dizajnirana tako da identifikuje subjekte koji histetično reaguju u stresnim situacijama. Imamo 5 komponenti ove skale koje se prate a to su: stidljivost, cinizam, neurotičnost, fizičko zdravlje i učestalost glavobolje.

4- Psihopatska devijacija

Ova skala indentifikuje psihopatsko ponašanje pojedinaca kao što je nemogućnost prihvatanja autoriteta i nemoralno ponašanje tj. ponašanje koje nije društveno prihvatljivo. Ova skala daje nam uvid u stepen poslušnosti subjekta i stepen antisocijalnog ponašanja.

5- Skala muškosti/ženstvenosti

Peta skala meri kako subjekat gleda na stereotipe o muškim i ženskim ulogama u društvu.

6- Paranoja

Ova skala indentifikuje paranoične tendencije kao što su preterani osećaj sumnje, konstantan osećaj proganjanja, kruti stavovi.

7- Psihastenija

Skala koje identifikuje subjekte koji ne mogu da se odupru specifičnim mislima i ponavljanju određenih radnji. Drugi naziv za ovu pojavu je opsesivno kompulzivni poremećaj. Za ovu grupu subjekta je karakterističan jak osećaj krivice, iracionalni strahovi i poteškoće u koncentraciji.

8- Šizofrenija

Osma skala identifikuje kod subjekta bizarne misli, specifičan način percipiranja stvarnosti, socijalna otuđenost, generalni nedostatak interesovanja, poteškoće prilikom stupanja u intimne odnose.

9- Hipomanija

Identifikuje karakteristike hipomanije kao što su: povišeno raspoloženje, halucinacije, zablude, iznenadni nalet ideja, kratki periodi depresije, ubrzani govor i motorne funkcije.

0- Socijalna introverzija

Skala socijalne introverzije meri stepen introvertnosti i ekstrovertnosti osobe. Subjekt koji je introvertan izbegava društvene aktivnosti zbog jakog osećaja nelagode i obično se povlače kad god je to moguće. Izražen osećaj stidljivosti, uglavnom imaju mali krug prijatelja.

Ako smatrate da je ovo test za Vas onda ste na pravom mestu. Prvi korak ka promeni je da shvatite na pravi način stanje u kojem se nalazite.
Ovaj test je licenciran što znači da ovaj test mogu da kupe i vrše procene samo psiholozi, psihijatri i svi oni koji imaju licencu za ovu vrstu poslova.

REVISK

REVISK

REVISK Revidirana skala za merenje inteligencije dece po principima Vekslera je test koji se odavno koristi u svetu za procenu inteligencije polaznika u školu. Predstavlja veoma važnu komponentu kod procene psihičkih i intelektualnih sposobnosti učenika. Ukazuje na...

Nema Potrebe Da Više Odlažete. Krenite Svojim Putem Sada. 

Plucikov test

Plucikov test

Plucik

Robert Plutchik (21. Oktobar 1927. – 29. April 2006.g.), psiholog rođen u Americi,napisao brojne knjige na temu emocija. Dugi niz godina je izučavao ovu temu. Došao je do zaključka da postoji 8 primarnih emocija: bes, strah, tuga, gađenje (odbojnost), iznenađenje, iščekivanje, poverenje, radost. Kako bi lakše shvatili kompleksni sistem emocija i sve njegove komponente Plucik je osmislio vizuelni model tzv. “točak emocija” ili The wheel of emotions. Točak emocija se sastoji iz 3 osnovna elementa: boje, nivoi i međusobne veze. Svaka emocija ima svoju boju, sa intenzitetom emocija menja se i intenzitet boja. Točak emocija ima više slojeva i dimenzija, kako se krećemo ka sredini točka intenzitet emocija i boja raste, a opada prema obodu tj. kraju točka.

Ljudski razvoj prolazi kroz nekoliko faza samosvesti. Ono što je poražavajuće je da veliki broj ljudi ostane na nivou desetogodišnjaka kada je nivo razvoja samosvesti i emocionalne inteligencije u pitanju. Dobrim delom za to je zaslužan obrazovni sistem i generalno način života koji se nameće kad se osamostalimo tj. nedostatak vremena da upoznamo sebe. Problemi se javljaju kada prilikom suočavanja sa negativnim ili pozitivnim emocijama osobe ne umeju to da verbalizuju. Prvi korak rešavanju ovog problema je da takve osobe prouče svoje emocije, da shvate koji to događaju i okidači aktiviraju određene emocije. Kada ovladaju tom veštinom manje burno će reagovati na neke iznenadne situacije i imaće veću kontrolu nad sobom.

Emocije imaju veliki uticaj na naše zdravlje, motivaciju, na donošenje odluka, tako da je veoma važno razumeti emocije i upravljati njima koliko je to u našoj mogućnosti. Postoje tehnike kojima se ovo postiže, tehnike koje nude rešenje a ne fiksaciju na probleme koji uzrokuju negativna i intenzivna osećanja.

Oni koji su radoznali šta njihove emocije govore o njima mogu da urade test emocionalne inteligencije. Sve što Vas zanima u vezi sa procedurom izrade testova pitajte nas dole u komentarima ili nam pošaljite poruku.

Ako vas zanima tekst na temu emocija možete pročitati ovde.

REVISK

REVISK

REVISK Revidirana skala za merenje inteligencije dece po principima Vekslera je test koji se odavno koristi u svetu za procenu inteligencije polaznika u školu. Predstavlja veoma važnu komponentu kod procene psihičkih i intelektualnih sposobnosti učenika. Ukazuje na...

Nema Potrebe Da Više Odlažete. Krenite Svojim Putem Sada. 

Test Big 5

Test Big 5

Da li nasleđujete tipove ličnosti od Vaših roditelja ili ih Vi formirate tokom odrastanja? Odgovor je i jedno i drugo. Na formiranje strukture ličnosti uticaj imaju geni u okolina. Prema istraživanjima postoje 5 osnovnih tipova ličnosti: otvoreni, savesni, ekstrovertni, prilagodljivi i neurotični. Kod većine formirana ličnost se sastoji iz svih ovih tipova, ali je jedan tip uvek dominantan. Psihologija ličnosti je jedna od najzanimljivih grana psihologije koju psiholozi vole da iztražuju. Psiholozi mogu da pomoću testova ustanove, daju dijagnozu i da po potrebi tretiraju određene poremećaje ličnosti.

Poremećaj ličnosti može jako negativno uticati na svakodnevni život osobe jer diretno utiče na tok njegovih misli, na njegovo ponašanje kao i na stepen interakcije u međuljudskim odnosima.

Vaš sklop ličnosti je jedinstven i predstavlja ono što zaista Vi jeste. Vaš “personality” je odgovoran za Vaša interesovanja, kakav je Vaš karakter, kakve imate manire i uopšte kakav je Vaš način ponašanja u svakodnevnim situacijama. Sve ovo zajedno direktno utiče na to kakav je vaš odnos sa prijateljima, izbor partnera, izbor posla kojim se bavite.

Test “BIG 5” predstavlja osnovnih 5 tipova ličnosti:

1. Otvoreni za nova iskustva

Ovaj tip ličnosti je znatiželjan i radoznao. Izažena je znatiželja za druge ljude i okolinu, i “otvoreni” su za nova znanja i iskustva.

2. Savesni

Tip ličnosti kod kojih je izražena osobina brižnosti, dosta pažnje obraćaju na detalje. Planiraju unapred

3. Ekstrovertni

Ekstrovertni tipovi su energični i oni tu energiju crpe učestvovanjem u društvenim aktvinostima.

4. Prilagodljivi

Tip ličnosti koji će prihvatiti skoro sve samo da stvari teku glatko. Izbegavaju svađu. Spremni su da pomognu drugom u nevolji. Pošteni su i pažljivi.

5. Neurotični

Neurotični tipovi imaju tendenciju da su često uznemireni mislima koje vrte u svojim glavama. Često se osećaju ranjivo i nesigurno. Obična situacija može za njih predstavljati stres. Imaju često nagle promene raspoloženja.

 

Ovaj model je počeo da se razvija ’90-tih i koriste ga psiholozi, razni istraživači. Ova tema je takođe interesantna političarima i ljudima koji su na vodećim pozicijama. Primenu je našao i u raznim biznis sferama od strane profesionalaca. Najveću primenu ima naravno kod psihologa i koristi se da bi se eventualno identifikovao neki poremećaj ličnosti kod testiranog subjekta.

Pre svega cilj ovog testa je da bolje upoznate sebe. Imajte na umu da jedan test ne može da definiše osobu i ne može Vas u potpunosti opisati iako će mnoge stvari iz ovog testa biti merodavne. Cilj je da osvestite dobre i loše strane Vaše ličnosti i promenite kod sebe ono što želite. Postoje mnogi online testovi koji nisu detaljni i daju samo površne informacije na kraju testa. Takvi testovi nisu od neke validnosti. Samo obučeni i kvalifikovani profesionalci mogu da rade procenu testa i da daju dijagnozu.

REVISK

REVISK

REVISK Revidirana skala za merenje inteligencije dece po principima Vekslera je test koji se odavno koristi u svetu za procenu inteligencije polaznika u školu. Predstavlja veoma važnu komponentu kod procene psihičkih i intelektualnih sposobnosti učenika. Ukazuje na...

Nema Potrebe Da Više Odlažete. Krenite Svojim Putem Sada. 

Mahoverov test ljudske figure

Mahoverov test ljudske figure

Mahoverov test ljudske figure

Zakažite testiranje

Šta je Mahoverov test ljudske figure?

Mahoverov test ljudske figure je namenjen deci ali i odraslima. Cilj ovog testa je da se proceni kako testirani subjekti percipiraju ljude oko njih uključujući i njihovu porodicu, kao i interpersonalne i kognitivne sposobnosti. Pomoću ovog testa psiholog može imati bolji uvid u emotivno stanje testiranog, a neretko se dešava da ovaj test ukaže i na neke probleme koji su usidreni duboko u podsvest subjekta. Svaki detalj je važan i ima svoje značenje, samo ta značenja ne treba uzimati kao sveobuhvatna jer svaki testirani subjekat se razlikuje po strukturi ličnosti. Kratko rečeno, Mahoverov test ljudske figure može pružiti odgovore na mnoga pitanja na osnovu urađenog crteža.

Gde se primenjuje Mahoverov test ljudske figure?

Ovakvi testovi projekcije se koriste u mnogim ustanovama kao što su škole, privatne firme, korporacije itd. da bi se ustanovilo psihološko i mentalno stanje pojedinca, nivo inteligencije, da li pati od nekih psiholoških poremećaja, kakav je imao odnos sa porodicom u prošlosti. Takođe ovaj test nam omogućava da ustanovimo da li je neko bio fižički ili psihički zlostavljan, tako da ovaj test ima stvarno široku primenu.

Mnogi psiholozi koriste ovaj test kod dece kako bi dali predikciju intelekualnog razvoja deteta i kako bi se imao uvid u trenutni nivo emotivne inteligencije. Zbog načina na koji se radi Mahoverov test ljudske figure, našao je veliku primenu kod dece koja imaju poteškoća pri govoru. Ako vas zanima koje još testove imamo specijalno za decu pogledajte i ovaj tekst.

Prvi počeci ovakvog testiranja, tj. da se sposobnost crtanja dovodi u vezu sa stepenom razvoja ličnosti, nije poznat. Formalno, Mahoverov test ljudske figure ili test crtanja ljudske figure je nastao 1948. godine od strane psihologa Karen Machover. Ona je bila veoma zainteresovana za razvoj i primenu ovog testa zato što je na neverbalan način pružao dosta detaljnih informacija pa samim tim je bilo lakše da se dođe do zaključaka i analize testiranog subjekta. Dugogodišnjim testiranjem došla je do zaključka da su nivo detalja i zrelost ličnosti u određenoj korelaciji.

Test u proseku traje oko 15 minuta, mada vreme za koje test treba da se završi nije određeno.

REVISK

REVISK

REVISK Revidirana skala za merenje inteligencije dece po principima Vekslera je test koji se odavno koristi u svetu za procenu inteligencije polaznika u školu. Predstavlja veoma važnu komponentu kod procene psihičkih i intelektualnih sposobnosti učenika. Ukazuje na...

Nema Potrebe Da Više Odlažete. Krenite Svojim Putem Sada.