Istrazivanja koja dokazuju efikasnost hipnoze

[fieldset legend=”Nezavisna istraživanja koja ukazuju na efikasnost hipnoze” icon=”chart_bar.png” m=”10px” sc_id=”sc1″]

[accordion]

[toggle title=”Istrazivanja o uticaju hipnoze na prestanak pušenja” sc_id=”sc2″]

RezimeReference
Stopa efikasnosti hipnoze u osobadjanju od pušenja je 90.6%   Od 43 pacijenta koji su bili podvrgnuti ovim tretmanom , 39 pacijenta je prijavilo apstinenciju  od (6 meseci do 3  godine od primeme tretmana).

Ovaj podatak predstavlja stopu uspeha Hipnoze u oslobadjanju od pušenja od 90.6 %

University of Washington School of MedicineOdeljenje za Anesteziju i Medicinsku Rehabilitaciju,

Int J Clin Exp Hypn. 2001 Jul;49(3):257-66.Barber.J

 

Oslobadjanje od pušenja: Integrisanje  hipnotičkih metoda da bi olakšali brzi prestanak pušenja

Stopa efikasnosti hipnoze sa NLP-om  je 95% Poredjenjem hipnoze u oslobadjanju od pušenja konbinovane sa NLP-om zabeležen je uspeh u 95% i 51% korišćenjem samo hipnoze.

 

Smoke free International`s Proprietary Method 

Smoke free International

 

http://www. smokefreeInternational.com/report.php

Stopa efikasnosti hipnoze je 90%  Autori navode da je uz pomoć hipnoze, stopa efikasnosti u apstinenciji od pušenja od preko 90%.

 

MMW Fortschr Med. 2004 May 13;146(20):16.

Klager,R

(Article in German)

PMID:15344725 (PubMed – indexed for MEDLINE)

87% je prijavljenih apstinencija primenom hipnozeU istraživanju koje je obuhvatilo 93 muškaraca i 93 žena, zavisnika od pušenja koji su se podvrgli hipnozi. Posle 3 meseca praćenja 86% muškaraca i 87% žena, prijavilo je da je nastavilo sa apstinencijom, primenim hipnoze.Performance by gender in a stop-smoking program combining hypnosis and aversion.Johnson DL, Karkut RT.

Adkar Associates, Inc., Bloomington, Indiana.

 

Psychol Rep. 1994 Oct,75(2):851-7.

PMID:7862796 (PubMed – indexed for Medline)

81%  Je prijavilo da je prestalo sa pušenjemTrideset  pušača je upućeno na tretman hipnozom od strane svog lekara opšte prakse. Dvadeset jedan pacijent se vratio posle prve konsultacije i dobio hipnozu za prestanak pušenja.  Na kraju tretmana 81% od tih pacijenata izjavilo je da su prestali da puše i 48% je prijavilo apstinenciju 12 meseci nakon tretmana.

 

 

Texas A&M University 

System Health Science Center College Of Medicine, USA.

Int J Clin Exp Hypn.2004Jan;52(1):73-81.

 

Clinical Hypnosis for Smoking cessation:preliminary results of a three-session intervention.

 

Elkins GR, Rajab MH

Efikasnija od intervencije  medikamentimaGrupna hipnoza, se procenjuje kao manje uspešna od individualne hipnoze (za 22%). Medjutim, i kao takva se potvrdilo da je efikasnija od terapije medikamentima.Ohio State University, 

College of Nursing, Columbus 43210,USA

Descriptive outcomes of the american Lung Association of Ohio hypnotherapy smoking cessation program.

                     Ahijevych K, Yerardi R, Nedilsky N.

 

 

Hipnoza je najefikasnija, ukazujeNajveća studija ikada organozovane:

3 puta efikasnija od flastera za pušenje i 15 puta od faktora volje.

Hipnoza je najefikasniji način za prestanak pušenja, po rezultatima, najvećeg naučnog istraživanja, koje je uporedjivalo različite pristupe za prekidanje ove navike.Meta – analiza , statističkom obradom rezultata iz više od 600 studija, i 72.000 ljudi iz Amerike i Evrope, poredila je brojne načine za prestanak pušenja. Prosečna hipnoza je preko tri puta efikasnija od metoda zamene nikotina i 15 puta je efikasnija od pokušaja da sami pušači ostave pušenje.

University of  IowaJournal of applied Psychology

Haw one in Five Give Up Smoking

October 1992.

(Also New Scientist October 10, 1992)

Schmidt, Chockalingam

[/toggle]

[toggle title=”Istrazivanja o uticaju hipnoze na gubitak kilograma” sc_id=”sc3″]

RezimeReference
Hipnoza je preko 30 puta efikasnija u mršavljenjuIstražujući efekte hipnoze u mršavljenju kod 60 žena sa najmanje 20% više kilograma. Tretman je podrazumevao grupnu hipnozu sa metaforama za jačanje ega, donošenje odluke i motivaciju, ideomotorička istraživanja u individualnim hipnozama, i grupnim hipnozama za održavanje  sugestija. Hipnozom su se postigli mnogo bolji rezultati nego u kontrolnoj grupiCochrane, Gordon; Friesen, J. (1986). Hypnotherapy in weight loss treatment.Journal of Consulting and Clinical Psychology,54,489-492. 

 

 

2 godine kasnije hipnotisani subjekti nastavili su da značajno gube kilograme109 osoba je učestvovalo u tretmanu za promenu ponašanja radi kontrole težine, sa i bez hipnoze.Na kraju 9-te nedelje programa, obe intervencije su dale rezultate sa značajnim gubitkom kilograma.

U 8 mesecu i u 2 godini praćenja kod subjekata, koji su bili hipnotisani zapaženo je da su nastavili značajno da gube kilograme, dok oni koji su učestovali u programu a nisu bili hipnotisani , pokazali su samo male dalje promene.

Journal of Consulting and Clinical Psychology, (1985)
Hipnotisani subjekti gube više težine nego 90% onih koji nisu hipnotisani i i nastavljaju sa tim trendomAnalizirana istraživanja 18 studija vršila su poredjenje kognitivno bihejvioralne terapije, kao što su  relaksacioni trening, vodjena imaginacija, samo posmatranje ili postavljanje ciljeva sa istom terapijom pod hipnozom. Oni koji su primili hipnozu, izgubili su više kilograma nego 90% onih koji nisu primili hipnozu i održali su gubitak kilograma dve godine nakon što se tretman završio.University of Connecticut, StorrsAllison DB, Faith MS. Hypnosis as an adjunct to cognitive-behavioral psychotherapy for obesity: a meta-analytic reappraisal. J Consult Clin Psychol.

1996;64(3):513-516.

Hipnozom je više nego udvostručen prosečan gubitak težineStudije o efektu dodavanja hipnoze kognitivno-bihejvioralnom tretmanu za redukciju težine dodatno pokazuju podaci dobijeni iz studije dva autora. Analize ukazuju da korist od hipnoze značajno raste tokom vremena.Kirsch, Irving (1996).Hypnotic enhancement of cognitive-behavioral weight loss treatments- Another meta-reanalysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64 (3), 517-519.
Hipnoza je dokazala značajni uticaj na pad telesne težine.Dve studije uporedjivale su žene sa prekomernom težinom, koje su pušači i žene sa prekomernom težinom koje su nepušači. Obe grupe su učestvovale u istom programu za mršavljenje zasnovanom na hipnozi. Obe grupe su postigle značajne rezultate u smanjivanju težine i težinskom indeksu. Naredna studija takodje je pokazala da se postižu dobri rezultati u smanjenju težine i težinskog indeksa. Averzivni i hipnotički programi postigli su zavidne rezultate u smanjivanju telesne mase nakon tretmana, kao i ukupan broj izgubljenih kilograma.Weight loss for women: stidues of smokers and nonsmokers using hypnosis and multi-component treatments with and without overt aversion.

–          Johnson DL

Psychology reprints. 1997 Jun;80(3 Pt 1):931-3.

 

 

 

Grupna hipnoterapija sa redukcijom stresa postigla je znacajno veci gubitak težine od ostala dva tretmana.Nasumičnim, kontrolisanim, paralelnim studijama, dve forme hipnoterapije (usmerene na redukuciju stresa ili redukciju energetskog unosa) i terapije usmerene isključivo na savete vezane za dijetu. Kod 60 gojaznih pacijenata sa opstruktivnom apneom tokom sna i kontinuiranim tretmanom pozitivnog nosnog protoka vazduha.J Stradlinga, D Roberts, A Wilson and F LovelockChest unit, Churchill Hospital, Oxford, ox37LJ,UK
Hipnoza može više nego da duplira efekte tradicionalnog pristupa gubitku kilograma… Analiza pet studija koje su ispitivale gubitak kilograma, objavile su  u Journal of Consulting and Clinical Psychology in 1996  gubitak kilograma prijavljen u pet studija  pokazuje da hipnoza može više nego da duplira efekte tradicionalnog pristupa u gubitku kilaže.University of ConnecticutJournal of Consulting and Clinical Psychology in 1996 (Vol. 64,No.3,pgs 571-519) 
Gubitak kilaže je veći tamo gde se koristi hipnoza.Istraživanja u tretmanimakognitivno-bihejvioralnom pristupu gubitka težine ustanovili su da je gubitak težine veći tamo gde je hipnoza primenjena. Takodje je  ustanovljeno da se korist od hipnoze povećava vremenom.Journal of Consulting and Clinical Psychology in 1996
Hipnoza se pokazala kao efikasan način za mršavljenjeIspitivanje 60 žena koje su za 20% imale više težine nego što je poželjno i koje nisu učestvovale u drugim tretmanima. Pokazalo je da je hipnoza efikasan put da se smrša.Journal of Consulting and Clinical Psychology in 1996

[/toggle]

[toggle title=”Istraživanja o uticaj hipnoze na hronicni bol” sc_id=”sc4″]

Teorija: Istraživanja koja su koristila Pozitron Emisionu Tomografiju (PET) skener, za  skeniranje mozga, pokazuje da hipnoza može da ublaži bol tako što smanjuje funkcije one oblasti mozga koje su uključene u iskustva patnje. Naučnici su našli da hipnoza redukuje aktivnosti prednjeg korteksa, podrucje koje je poznato da je ukljuceno u opažaj bola, ali da ne utice na aktivnost somatosenzornog korteksa, gde se senzacije bola obadjuju.

RezimeReference
Hipnoza umanjuje učestalost i intenzitet migrenaPoređenjem rezultata tretmana migrene hipnozom i autohipnozom sa rezultatima lečenjem prohlorperazinom(stemetilom), vidi se da je broj napada migrene mnogo manji kod grupe koja je primala hipnoterapiju nego kod grupe koja se lečila lekovima. Za grupu sa hipnoterapije  ove mere su bile značajno niže nakon prvih terapija. Zaključeno je da su dalji tretmani hipnoterapijom  opravdani i imaju rezultata.Anderson JA,Basker MA, Dalton R Migraine and hypnoterapy International Journal of Clinical & Experimental hypnosis 1975;23(1):48-58.
Hipnoza umanjuje bol i ubrzava oporavak nakon operacije Od 1992 god. koristili smo hipnozu regularno kod više od 1400 pacijenata koji su imali operaciju. Našli smo da je hipnoza koristan dodatak sedativima i lokalnim anesteticima  i da deluje na postoperativno stanje, smanjuje uznemirenost, bol, potrebu za analgeticima i anksiloticima, Takođe popravlja opšte stanje i ubrzava oporavak pacijenta. Izneli smo naše kliničko iskustvo i fundamentalna istraživanja.(Hypnosis and its application in surgery)(Article in French)Faymonville ME, Defechereux T, Joris J, Adant JP,

Hamoir E, Meurisse M.

Service d Anesthesie-Reanimation, Universite de liege.

Rev Med liege. 1998 Jul;53(7):414-8.

Hipnoza smanjuje intenzitet bolaAnaliza efekata, uzimajući u obzir rezultate grupnog stanja, ukazuje da upotreba hipnoze smanjuje učestalost bolova i intenzitet.Dahlgren LA. Kurtz RM. Strube MJ. Malone MD.Differential effects of hypnotic suggestion on multiple dimensions of pain. Journal of Pain & Symptom Management. 1995; 10(6):464-70
Hipnoza umanjuje glavobolju i uznemirenostPoboljšanje je utvrđeno subjektivnom evaluacijom korišćenjem upitnika kao i smanjenim slučajevima uznemirenosti.Melis PM. Rooimans W. Spierings EL. Hoogduin CA. Treatment of chronic tension-type headache with hypnoterapy: a single-blind time controlled study.Headache 1991;31(10):686-9.
Hipnoza smanjuje bolove kod opekotinaPacijenti iz grupe sa hipnoterapijom prijavili su manje bolove nakon tretmana, nego pacijenti iz kontrolne grupa.Nalazi su iskošićeni da potvrde ranije studije iz terapija hipnoanelgezije kod pacijenata sa opekotinama, i ukazuju na važnost motivacije kod ove populacije.Patterson DR. Ptacek JT. Baseline pain as a moderator of hypnotic analgesia for burn injury treatment. Journal of Consultong & Clinical Psychology 1997;65(1): 60-7.
Hipnoza umanjuje bol ‘’fantomskih’’ udovaHipnoza se pokazala korisnim dodatkom utvrđenim strategijama za tretmane fantomskog bola udova i iziskuje dalje sisiematsko istraživanje i potraban je sistematski istraživački program.Treatment of phantom limb pain using hypnotic imagery.Oakley DA, Whitman LG, Halligan PW. Department of Psihology, University College London, UK.
Hipnoza ima pouzdan i značajan učinak na akutni i hronični bolZa hipnozu je utvrđeno da smanjuje bol, i studije o mehanizmima umanjivanaja bola su se pokazale korisnim lekarskoj populaciji. Studije o aktivnosti centralnog nervnog sistema tokom hipnotičkih seansi nude preliminarne informacije o mogućim psihološkim mehanizmima hipnotičke analgezije. Nasumične kontrolisane studije kod kliničke popilacije ukazuju na hipnozu kao pouzdan i značajan alat pri lečenju stanja hroničnih bolova. O metodološkim pitanjima kod ovog vida istraživanja se dalje raspravlja, kao i o metodama za bolje integrisanje hipnoze u sveobuhvatni tretman bola.Hypnosis and clinical pain.Patterson DR, Jansen MP.Department of Rehabilitation medicine, University of Washington School of Medicine, Seattle 98104

 

Psychol Bull.2003 Jul;129(4):495-521.

Hipnoza je snažan alat kod terapije bola i ima biološko pored psiholoskog dejstvaPri pokušaju da se rasvetle cerebralni mehanizmi iza hipnotičke analgezije, izmerili smo regionalni cerebralni tok krvi sa tomografijom emisije pozitrona, tokom hipnotički-izazavanoj analgeziji. Pacijenti su imali manje bolova tokom hipnoze nego inače. Cerebralni protok krvi je bio povećan u orbitofrontalnom i subkalozalnom kortisu, desnom talamusu i levom inferiornom korteksu.Posmatrani protok krvi ukazuje na multifaktoralnu prirodu hipnotičke analgezije sa pokazanim medjuodnosom izmedju kortikalne i podkortikalne moždane dinamike.Functional anatomy of hypnotic analgesia: a Pet study of patients with fibromyalgia.Wik G, Fischer H, Bragee B, Finer B, Fredrikson MDepartment of Clinical Neurosciences, Karolinska Institute and Hospital, Stockholm, Sweden 

Eur J Pain. 1999 Mar<3*1(>7-12.

 

Hipnoza korisna u bolničkim šok sobamaHipnoza može biti koristan dodatak u odeljenjima hitne pomoći. Njena efikasnost u različitim kliničkim svrhama je potvrđena u mnogim studijama. Primena kod opekotina, bolova, pedijatrijskih upotreba, hirurgije, u psihijatriji  (koma, somatofornim poremecajima, uznemirenosti, posttraumatskog stresa…) i obstretičnim situacijama (hiperemeza, trudnoća, porođaj) su dokazani i opisani.EmergMed Clin North Am. 2000 May;18(2):327-38, x.The use of hypnosis in emergency medicine.Peebles-Kleiger MJ.

Karl Menninger School of Psychiatry and Mental Health Sciences, Menninger Clinic, Topeka, Kansas, USA.peeblemj@menninger.edu

[/toggle]

[toggle title=”Istraživanje o uticaju hipnoze kod lečenja alkoholizma i bolesti zavisnosti” sc_id=”sc5″]

RezimeReference
Značajno više zavisnika od metadona ostavlja drogu uz pomoć hipnoze94% zavisnika je očišćeno od droge

Značajne razlike su uočene na merenjima.

Eksperimentalna grupa je značajno manje uzimala narkotike, i uočio se veći broj prestanaka korišćenja narkotika. Nakon 6 meseci, 94% ispitanika iz eksperimentalne grrupe koji su prestali da se drogiraju ostali su potpuno čisti od  narkotika.

A comparativ study of hypnoterapy and psychotherapy in the treatment of methadone addicts. 

Manganiello AJ.

American Journal of Clinical Hypnosis 1984; 26(4):273-9.

 

 

 

Hipnoza pokazuje uspeh od odvikavanja od droge u 77% slučajeva.Tretman je vršen na 18 klijenata tokom 17 godina I pokazuje stopu uspeha od bar 77%  za period praćenja od jedne godine. Njih 15 je lečeno od alkoholizma, dvoje zbog upotrebe kokaina, jedan zbog marihuana.Intensive Therapy: utiliying Hypnosis in the Treatment of Substance Abuse Disorders 

American Journal of Clinical Hypnosis, Jul 2004 by Potter, Greg

Povećano samopoštovanje i spokojstvo. Smanjena impulsivnost i bes.U studiji o samohipnozi za prevenciju povraćaja drogi/alkoholu kod hroničnih zavisnika učestvovalo je 261 veteran sa SARRTPa(program rehabilitacije i lečenja bolesti zavisnosti) . Pojedinci koji su koristili tehnike samohipnoze barem 3-5 puta nedeljno tokom perioda od 7 nedelja, pokazali su najveći nivo samopoštovanja i spokojstva i najmanji nivo impulsivnosti i besa u poređenju sa drugim grupamaAmerican Journal of Clinical Hypnoterapy(a publication of the American Psychological Association) 2004Apr;46(4):281-97.
Hipnoza kod zavisnosti od kokaina, dokumentovana studijaHipnoza je uspešno korišćena kod prevazilaženja zavisnosti od kokaina (5 grama na dan, 500 dolara na dan). Subjekt je ženska osoba u dvadesetim godinama. Nakon otprilike 8 meseci zavisnosti, odlučila je da proba sa hipnozom da prevaziđe svoj problem zavisnosti. Tokom sledećih 4 meseca  koristila je hipnozu tri puta na dan i na kraju ovog perioda, njena zavisnost je prekinuta i sad je čista od droge poslednjih 9 godina. Hipnoza je bila jedina intervencija, i nijedna druga podrška lečenju nije korišćena.The use of hypnosis in cocaine addiction.Page RA, Handley GW.

 

Ohio State University, Lima 45804. American Journal of Clinical Hypnosis

1993 oct; 36(2):120-3.

[/toggle]

[toggle title=”Uz hipnozu kraci postoperativni period” sc_id=”sc6″]

Izlečenje je brže za 41 % kod prelomaIzlečenje je znatno brže nakon operacije.

Dve studije sa Harvardskog medicinskog fakulteta pokazuju da hipnoza znatno ubrzava oporavak i izlečenje.

Studija 1: šest nedelja nakon preloma zgloba, subjekti na hipnoterapiji pokazuju rezultate očekivane za period od osam I po nedelja.

Studija 2: posmatrane su tri grupe ljudi kojima je izvršena operacija umanjenja grudi. Grupa koja je na hipnotarepiji je pokazala znatno brže lečenje i zarastanje nego druge grupe.

Harvard Medical School, Carol Ginandes and Union Institute in Cincinnati, Patricia BrooksHarvard University Gayette Online at http://www.hno.harvard.edu/gazette/2003/05.08/01-hypnosis.html

[/toggle]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments