Odložena Ejakulacija – dijagnoza F52.32

Zakažite svoj termin

Odložena Ejakulacija – Karakteristike Dijagnoze F52.32

Karakteristika odložene ejakulacije je značajno kašnjenje ili nemogućnost postizanja ejakulacije. Muškarac prijavljuje poteškoće ili nemogućnost ejakulacije uprkos prisustvu adekvatne seksualne stimulacije i želje za ejakulacijom.

U većini slučajeva, dijagnoza će biti postavljena samoprocenom pojedinca. Definicija “kašnjenja” nema precizne granice, jer ne postoji koncenzus o tome šta predstavlja razumno vreme za postizanje orgazma ili šta je neprihvatljivo dugo za većinu muškaraca i njihovih seksualnih partnera.

Dijagnostički kriterijumi DSM5 302.74 (F52.32) – Odložena Ejakulacija

A. Bilo koji od sledećih simptoma se mora iskusiti u gotovo svim ili svim prilikama (otprilike 75%-100%) partnerske seksualne aktivnosti (u identifikovanim situacionim kontekstima ili, ako su generalizovani, u svim kontekstima), i bez odlaganja želje pojedinca:

1. Izraženo kašnjenje u ejakulaciji
2. Izražena retkost ili odsustvo ejakulacije

B. Simptomi u kriterijumu A su trajali minimalno 6 meseci.

C. Simptomi u kriterijumu A izazivaju klinički značajan stres kod pojedinca.

D. Seksualna disfunkcija se ne može bolje objasniti neseksualnim mentalnim poremećajem ili kao posledica ozbiljnog poremećaja u vezi drugih značajnih stresora i ne može se pripisati efektima supstance/leka ili drugog medicinskog stanja.

Neophodno je navesti prisutnost odložene ejakulacije :

Doživotna: Poremećaj je prisutan otkako je osoba postala seksualno aktivna.
Stečena: Poremećaj je počeo nakon perioda relativno normalne seksualne funkcije.

Takođe je neophodno navesti u kojim situacijama je prisutna odložena ejakulacija:

Generalizovana: Nije ograničena na određene vrste stimulacije, situacije ili partnera.
Situaciona: Javlja se samo kod određenih vrsta stimulacije, situacija ili partnera.

I navesti trenutnu ozbiljnost:

Blaga: Dokaz blagog stresa zbog simptoma u kriterijumu A.
Umerena: Dokaz umerenog stresa zbog simptoma u kriterijumu A.
Teška: Dokaz ozbiljnog ili ekstremnog stresa zbog simptoma u kriterijumu A.

Povezane funkcije koje podržavaju dijagnozu F52.32 – Odložena Ejakulacija

Muškarac i njegova partnerka mogu prijaviti produženo trajanje seksualnog odnosa, da bi postigli orgazam, do tačke iscrpljenosti ili genitalne nelagodnosti, a zatim prestanak seksualnog odnosa bez postignutog orgazma.
Neki muškarci mogu prijaviti izbegavanje seksualne aktivnosti zbog ponavljajućeg obrasca otežane ejakulacije.
Neki seksualni partneri mogu prijaviti da se osećaju manje seksualno privlačnim jer njihov partner ne može lako da ejakulira.

Pored podtipova “doživotni/stečeni” i “generalizovani/situacioni”, sledećih pet faktora mora se uzeti u obzir tokom procene i dijagnoze odložene ejakulacije, s obzirom na to da oni mogu biti relevantni za etiologiju i/ili lečenje:

Faktori partnera (npr., seksualni problemi partnera, zdravstveno stanje partnera);
Faktori odnosa (npr., loša komunikacija, neslaganja u želji za seksualnom aktivnošću);
Individualni faktori ranjivosti (npr. loša slika o telu, istorija seksualnog zlostavljanja ili emocionalnog zlostavljanja), psihijatrijski komorbiditet (npr. depresija, anksioznost) ili stresori (gubitak posla, žalost);
Kulturološki/religijski faktori (npr. inhibicije vezane za zabranu seksualne aktivnosti, stavovi prema seksualnosti); i
Medicinski faktori relevantni za prognozu, tok ili lečenje. Svaki od ovih faktora može različito doprineti pojavljivanju simptoma kod muškaraca sa ovim poremećajem.

Odložena Ejakulacija F52.32 – Prevalencija (Učestalost)

Prevalencija je nejasna zbog nedostatka precizne definicije ovog sindroma. To je najređa muška seksualna disfunkcija. Samo 75% muškaraca navodi da uvek ejakuliše tokom seksualne aktivnosti, a manje od 1% će se žaliti na probleme sa postizanjem ejakulacije više od 6 meseci.

Odložena Ejakulacija F52.32 – Razvoj i kurs

Odložena ejakulacija sa ranim seksualnim iskustvima i nastavlja se tokom života. Po definiciji, stečena odložena ejakulacija počinje nakon perioda normalne seksualne funkcije. Postoje minimalni dokazi o toku stečene odložene ejakulacije. Čini se da prevalencija odložene ejakulacije ostaje relativno konstantna do oko 50-te godine, kada incidencija počinje značajno da raste. Muškarci u 80-im godinama prijavljuju dvostruko više poteškoća sa ejakulacijom od muškaraca mlađih od 59 godina.

Dijagnostička pitanja vezana za kulturu

Žalbe na kašnjenje ejakulacije razlikuju se u različitim zemljama i kulturama. Takve tegobe se češće javljaju kod muškaraca koji žive u Evropi, Australiji ili Sjedinjenim Državama. Ova varijacija se može pripisati kulturnim ili genetskim razlikama između kultura.

Funkcionalne posledice odložene ejakulacije

Poteškoće sa ejakulacijom mogu doprineti poteškoćama u začeću. Odložena ejakulacija je često povezana sa značajnim psihičkim stresom kod jednog ili oba partnera.

Lečenje Odložene Ejakulacije i Hipnoterapija

Kako izgleda hipnoterapija za lečenje seksualne disfunkcije?

U prvoj fazi je neophodno da odradimo unutrašnje skeniranje, gde on odstupa od poželjnog i kada uočimo ta odstupanja u drugoj fazi ih „peglamo“.

U prvoj fazi moram da istražim odstupanje od normalnog i da vidim da li klijent sam sebi pravi problem jer čovek u stvari sam sebi napravi negativnu naviku iz koje ne ume da izađe i sa tom negativnom navikom dolazi do seksualne disfunkcije.

Koje su stvari je neophodno podeliti sa psihoterapeutom?

Na psihoterapiji ne postoji odgovor ne znam, jer u stvari odgovor „ne znam“ , znači da klijent ne želi da sarađuje ili ne želi da porazmisli na pitanje koje dobio od terapeuta i da taj način sabotira proces.

Tako da je neophodno da klijent dobrovoljno dolazi na terapiju i da želi da istinski reši problem, što se ispoljava tako što želi da porazgovara o svakom pitanju i da uđe u dublju psihu i da porazmisli i potraži odgovor. 

Moje iskustvo u lečenju seksualnih disfunkcija

Tokom višegodišnjeg iskustva u radu sa seksualnim disfunkcijama, morao sam da napravim strukturu koja je sa jedne strane dovoljno opšta, a sa druge strane vrlo precizna i tačna tako da može da se primeni na poveći broj problema.

Patern je uvek sličan

Negativnom navikom svaki put ulazi u seksualni odnos i dolazi do seksualne disfunkcije.

Kroz rad sa klijentima ustanovio sam su često neki od sledećih faktora prisutni

  • Da klijent sam sebe previše stimuliše;
  • Previše je povezan sa fetišom i seksulanom fantazijom i svodi se na to da je pogrešan pristup seksualnom odnosu;
  • Da je sebičan a toga nije svetan;
  • Da se previše uzbuđuje;
  • Da ne uživa u procesu i previše usmeren ka sebi

Hipnoterapijom ćemo se usresređivati ka tome da budete ovde i sada, usmereni na moment i na partnera, da izađete iz sebe i seks fantazija i usmerite čula ka partneru. Da pružite zadovoljstvo i maksimalno uživate u procesu. I naravno da dođete do željenog vrhunca.

Erotska hipnoza

Erotska hipnoza

Šta je erotska hipnoza? Erotska hipnoza je upotreba hipnoze za izazivanje određenog seksualnog cilja u nekom obliku ili formi. To uključuje jednu osobu koja vodi drugu osobu u stanje nalik transu koristeći samo svoj glas, a zatim predlaže određene stavove, ponašanja...

Prikrivena hipnoza

Prikrivena hipnoza

Da li ste ikada čuli za prikrivenu ili skrivenu hipnozu? Skrivena ili prikrivena hipnoza je tip hipnoze za koji nikad nećete biti svesni niti ćete  je videti na televiziji. Prikrivena hipnoza je prirodna, po svojoj prirodi nevidljiva. To je tip hipnoze koju koriste...

Hipnoza za Anksioznost

Hipnoza za Anksioznost

Hipnoza za uklanjanje anksioznosti Hipnoza kojom se eliminišu anksioznost i napadi panike pokazala se kao veoma moćan psihoterapeutski alat. Upotreba  hipnoze u rešavanju anksioznosti ogleda se u  promeni misaonog  procesa koji dovodi do anksioznosti i panike. Tokom...

Sta je hipnoterapija?

Sta je hipnoterapija?

Uvod Hipnoterapija je jedinstvena metoda koja Vam pruža mogućnost da se vratite kroz vreme(u podsvest koja čuva sva vaša sećanja) sve do onih situacija i dešavanja koje su izazvale Negativna osećanja i pogrešne stavove u Vama. Regresivnom Hipnozom koristimo...

Imate pitanja a niste imali koga da pitate…?