Hipnoza za Anksioznost

Hipnoza za Anksioznost

Hipnoza za Anksioznost

Zakažite svoj termin

Uvod

Hipnoza kojom se eliminisu anksioznost i napadi panike pokazala se kao veoma moćan psihoterapeutski alat. Upotreba  hipnoze u rešavanju anksioznosti ogleda se u  promeni misaonog  procesa koji dovodi do anksioznosti i panike. Tokom procesa hipnoterapije klijent smanjuje uznemirenost od prethodnog negativnog iskustva koje je doživeo u prošlosti i pokrece podsvesne mehanizme promene, tako da u situaciji koja ga je ranije uznemiravala sada reaguje funkcionalno u skaldu sa svojim licnim vrednostima.

Anksiozne poremećaje delimo na:

Kako hipnoza leči anksioznost?

Hipnoza menja osnovni način  podsvesnog  razmišljanja i sistema verovanja koji podržavaju anksioznost. Pristupa se promeni sistemu  verovanja pomoću hipnoze i hipnoterapije kako bi se srušio stari sistem verovanja a samim tim i navike u ponašanju i reagovanju. Hipnozom “ulazimo” u podsvesni um kako bi smo osvetili stare programe zatim eliminišemo stare programe a na njihovo mesto unosimo željeni novi obrazac.

Anksioznost se javlja tokom tinejdžerskih godina ili u ranom odraslom dobu, uzroci javljanja anksioznosti su različiti. Hipnoza nam omogućava da kod svakog klijenta odkrijemo tačan uzrok problema. Veoma često je anskioznost povezana sa velikim životnim promenama koje su potencijalno stresne: Završetak studija, venčanje, rođenje prvog  deteta itd. Kada se javi anksioznost u odredjenoj situaciji tada podsvest počne da izbegava takve situacije jer ima jedan primarni zadatak u životu, a to je da vas zaštiti. Ako vas  nešto uplašiti ili ozbiljno osramotiti podsvest će nastojati da izbegne istu situaciju. To je ono što se zove tehnika  izbegavanja. Problem se javlja kada pocnemo da izbegavamo situacije koje su svakodnevne kao što su samostalano kretanje, odlazak medju ljude, cekanje u redu, lift, autobus, javni nastup i svim tim izbegavanjem ozbiljno narušimo kvalitet života i sebi i nama najbližim ljudima. Zato neki ljudi čvrsto odluče da naprave promenu u svom životu uz pomooć hipnoze.

REVISK

REVISK

REVISK Revidirana skala za merenje inteligencije dece po principima Vekslera je test koji se odavno koristi u svetu za procenu inteligencije polaznika u školu. Predstavlja veoma važnu komponentu kod procene psihičkih i intelektualnih sposobnosti učenika. Ukazuje na...

Nema Potrebe Da Više Odlažete. Krenite Svojim Putem Sada.

Sta je hipnoterapija?

Sta je hipnoterapija?

Šta je hipnoterapija?

Zakažite svoj termin

Uvod

Hipnoterapija je jedinstvena metoda koja Vam pruža mogućnost da se vratite kroz vreme(u podsvest koja čuva sva vaša sećanja) sve do onih situacija i dešavanja koje su izazvale Negativna osećanja i pogrešne stavove u Vama. Regresivnom Hipnozom koristimo neverovatnu sposobnost ljudskog Uma da ponovo oživi prošle situacije koje kao da se ponovo dešavaju i iscelimo stare rane.

Hipnoterapija se koristi da vi dobijate jedinstvenu šansu da sve loše situacije u vašem životu Emotivno ispraznite

Polazeći od sadašnjih situacija i fokusirajući se na Vaša osećanja u vezi njih krećemo iz sadašnjosti unazad prateći trag negativnih osećanja. I što dublje ulazimo u prošle situacije trag osećanja je sve jasniji i nepogrešivo nas vodi do situacije gde je nastao.
Sa svakom novom-starom situacijom kroz koju prolazimo osvetljavamo je vašim sadašnjim znanjem i životnim iskustvom. Hipnoterapija se koristi da vi dobijate jedinstvenu šansu da sve loše situacije u vašem životu Emotivno ispraznite. To emotivno pražnjenje menja u Vama doživljaj te situacije, a samim tim se menjaju i vaši stavovi. Kao rezultat emotivnog pražnjenja sva stara nekad loša iskustva transformišu se u iskustva koja Vam daju emotivnu snagu i kao rezultat toga Vi imate potpunu kontrolu nad Vašim životom.

Hipnoterapija je izuzetno interesantan proces koji vam donosi olakšanje, duboki unutrašnji Mir i Harmoniju i trajno eliminiše probleme koji su vas mučili.

Sad Vam je  jasno da je Hipnoterapija  100% Vaše potpuno prirodno stanje, odnosno Vaša unutrašnja komunikacija sa samim sobom. Vi ste ti koji bira da Vam se to stanje i dogodi. Zato što je to Vaša unutrašnja komunikacija sa sopstvenim osećanjima. U celoj toj priči Ja sam samo vodič. Vi možete prekinuti ovaj proces u svakom trenutku čak i sa najmanjom idejom da ne želite da Vam se  dešava.
Naš život se sastoji od neograničenog broja situacija. Svaka od tih situacija izaziva neka osećanja u nama. Ključ uspeha se ogleda u našoj sposobnosti fokusiranja na “Dobra osećanja’’ , a pri tome se maksimalno oslobađati “Negativnih osećanja’’, nikako ih ne potiskivati duboko u sebe. Upravo zato, setite se mojih reči: “Sva naša osećanja kako dobra tako i loša, traju vrlo kratko, osim ako im se odupiremo’’, prepustite se putovanju gde ce Vas vodic biti hipnoterapija.

REVISK

REVISK

REVISK Revidirana skala za merenje inteligencije dece po principima Vekslera je test koji se odavno koristi u svetu za procenu inteligencije polaznika u školu. Predstavlja veoma važnu komponentu kod procene psihičkih i intelektualnih sposobnosti učenika. Ukazuje na...

Nema Potrebe Da Više Odlažete. Krenite Svojim Putem Sada.

Samopouzdanje – najvažniji faktor ličnog uspeha

Samopouzdanje – najvažniji faktor ličnog uspeha

Samopouzdanje – najvažniji faktor ličnog uspeha

Zakažite svoj termin

Uvod

Koliko puta ste se zapitali zbog čega su neke osobe toliko sigurne u sebe, dok druge nemaju dovoljno vere u svoje sposobnosti? Kada verujemo u sebe, osećamo se toliko kreativno i ispunjeno da možemo da postignemo i više od onoga što se od nas očekuje. U suprotnom, sputavaju nas strahovi i koče sumnje. Šta utiče na naše samopouzdanje? Izgled, obrazovanje, novac, sredina u kojoj smo odrasli, vaspitanje. Samopouzdanje je crta ličnosti s kojom se ne rađamo, već ga stičemo i razvijamo čitavog života. To je, u stvari, sigurnost u sebe i svoje sposobnosti, odnosno kako sebe vidimo i vrednujemo.

Jedan je od najvažnijih faktora ličnog uspeha i može se sticati i razvijati, ali i gubiti. Veće je kada smo zadovoljni sobom i svojim trenutnim ili životnim uspesima, ali i kada nas i drugi poštuju i uvažavaju.
– Postoje dve vrste samopouzdanja, kratkoročno emocionalno samopouzdanje i dugoročno logično samopouzdanje. Kada smo svesno samopouzdani, osećamo se jako lepo i moćno, imamo osećaj kao da su nam sposobnosti bolje i izoštrenije nego obično. Svesno podižemo svoje samopouzdanje tako što slušamo muziku koja nas “diže”, na primer, pre govora u javnosti, takmičenja ili važnog izlaska i sastanka. Kao i sve druge emocije, ovaj osećaj ne može da traje dugo, pa se pre ili kasnije vraćamo na staro.

Dugoročno logično samopouzdanje zasnovano je na logičkim zaključcima koje imamo o sebi i svojim sposobnostima. Ova vrsta samopouzdanja potiče iz našeg životnog iskustva i izgrađuje se vremenom. Na primer, kada smo svesni da smo u nekoj aktivnosti, znanju ili veštini mnogo bolji od drugih, matematici, muzici, zanatskoj veštini, nekoj naučnoj disciplini ili profesionalnoj aktivnosti. Gubitak samopouzdanja u velikoj meri odvlači životnu, pokretačku energiju. A nedostatak energije ometa ostvarivanje životnih ciljeva, želja i potreba, što stvara frustracije i nezadovoljstvo sobom. Nezadovoljstvo sobom je najkraći put da se izgubi samopouzdanje.

Povratite samopozdanje

Mogućnost i sposobnost da se uzdamo samo u sebe i svoje potencijale dovodi nas do samospoznaje, što je čovekovo najveće postignuće. Biti svestan svojih kapaciteta, voleti sebe i znati da svaki čovek govori, radi i ponaša se iz svoje pozicije i stanja, deo je sazrevanja i prihvatanja sebe i drugih onakvima kakvi jesu.

Samopouzdanje nije nešto sa čim se rađamo

Nije nasledno. Ono se gradi i ruši.

Slika o sebi ili spoznaja sebe je to kako vidimo sebe, kako opisujemo sebe i svoja unutrašnja stanja. Spoznavanje sebe težak je i složen zadatak. Dete počinje sa spoznajom sebe već u prvim mesecima života, kada gradi poverenje u svoje roditelje.  Ono upoznaje sebe igrom, a odnos prema sebi gradi najviše na osnovu roditeljskog reagovanja, komentara koje mu odrasli upućuju, onoga što roditelji o njemu misle i verbalizuju, kada i kako ga hvale, kada i zbog čega ga kude… Ovi roditeljski komentari, pohvale, grdnje, mišljenja, primedbe…odlučujući su za detetovo viđenje sebe.

Kada dete ima zdrav, pozitivan odnos prema sebi, pozitivnu sliku sebe, ono poznaje sebe, poznaje svoje najbolje i najslabije strane, poznaje svoje prednosti i ograničenja, zna šta može, a šta ne može, zna u čemu je dobro, i šta još treba da nauči… Prihvata sebe takvim kakvo jeste, voli sebe i na taj nacin razvija samopouzdanje.

Pozitivan odnos prema sebi donosi samopouzdanje, samopoštovanje, sigurnost u sebe, bolji uspeh. Stvara se skladna, pozitivna relacija sa drugima, i poverenje u druge.Razvija se emocionalna stabilnost. Povećeva se verovatnoća uspešnog “nošenja” sa stresom u životno nepovoljnim situacijama. Govoriti detetu i stvarati osećaj da nikada nije dobro, posramljivati ga i negirati njegova postignuća, vodi u loše samopouzdanje.

Kako ojačati samopouzdanje?

Razviti samopouzdanje u 14 koraka!

Prihvati sebe
Zapamti – nitko nije savršen. Važno je prihvatiti sebe uprkos tim nesavršenostima. Svatko ima svoju vrednost i prava samim time što jeste.

Obrati pažnju na svoje snage i uvažavaj ih.

Nesamopouzdani su puno više orijentirani na svoje neuspehe i mane, nego na snage i uspehe. Napiši listu 10 pozitivnih osobina, snaga ili uspeha i pročitaj je svaki dan (ili bar kad „padneš u krizu“). Na kraju dana obrati pažnju na uspešne i dobre situacije i stvari koje su ti se dogodile u danu. Otkrij kako si ti tome doprinio („prijatelj mi je pomogao – a ja sam doprinio da izgradim to prijateljstvo!“). Budi ponosan na svoja postignuća. Nabroji sebi na što si ponosan. Koje su tvoje jake strane? (Ako ti je to problem – pomisli kako bi te opisao dragi prijatelj, ili član obitelji koji te voli.)

Realnije sagledaj svoje slabosti i pogreške.

Uči iz njih. Vidi što možeš napraviti i koje veštine trebaš razviti, te radi na njima. Svatko ima svoje slabije razvijene tačke, to nije znak da smo loši. Jednostavno – imamo dijelove na kojima možemo poraditi i uz uloženi trud unapredeti te stvari kod sebe.

Doživljaj uspeha motivise nas i diže samopouzdanje.

Prepoznaj postignuti uspeh! Možda si tako strog prema sebi da i kad uspeš to ne pripisuješ sebi nego spletu sretnih okolnosti i drugima. Priznaj sebi zasluge. Postavi realne kriterijume uspeha (jer ako su ti previsoki kriteriji malo toga ćeš doživeti kao uspeh). Priseti se uspeha na koje si ponosan.
Promeni fokus!

Umesto brige „hoću li doživeti neuspeh“ i pokušaja izbegavanja greški – radi se usmeri se na postizanje ciljeva i razvijanje za to potrebnih veština i znanja.  Pohvali se za uloženi trud i napor, a ne samo za postignuti rezultat.
Istraj u nošenju s preprekama.

Prepreke i (privremeni) neuspeh su deo puta prema uspehu. Nisu greške test tvoje vlastite vrednosti. Ako trenutno i ne ide – ne znači kako nikad nećeš rešiti te probleme. Ne gubi nadu. Prouči situaciju i vidi što možeš napraviti drugačije. Prepreke nas mogu ojačati i „natjerati“ da izvučemo dodatne snage, razvijemo nove veštine, potražimo podršku i savet.

Prestani se upoređivati s drugima.

Takmici  se samo sa sobom – koliko si danas napredovao u odnosu na juče ili pre mesec ili godinu dana. Pohvali sebe za napredak i postavljaj nove ciljeve.
Brini za sebe. Osluškuj svoje potrebe i osećaje. Ako si tužan – potraži utehu. Ako ti je potrebna podršku – zatraži je. Ako si ljut jer ti se ne sviđa način kako se neko ponaša prema tebi – imaš pravo to pokazati. Ako želiš vreme za sebe ili ti nešto ne odgovara – u redu je, imaš pravo to tražiti za sebe. Otkri koje te situacije brinu, zašto i deluj da promeniš ono što ti se ne sviđa.
Prestani brinuti što drugi misle o tebi!

Prirodno je da  želimo da se  svidjamo drugima i ostaviti dobar utisak. Ipak  preterano o tome brinuti znači biti osetljivi na neke usputne komentare i razočarenja. Dok ti brineš što druga osoba misli o tebi – ona verovatno brine što ti misliš o njoj. Stoga – reci sebi „Ok, volio bih se svidjeti drugima, no nije moguće svidjeti se svima. U redu je ako i ne misle svi kako sam apsolutno cool. Imam važne osobe (prijatelje, rodjake…) koji me cene. Najvažnije je da sam znam da sam ok.“
Preispitaj svoje kriterijume uspeha

Koliko dobar i uspešan moram biti da bih to cenio i bio ponosan na sebe? Moraš li biti najbolji da bi to bilo dovoljno dobro? Meriš li po istim strogim kriterijima i druge?  Umanjuješ li svoje uspehe.
Postavi realističnija očekivanja – često se misli o idealnom ja i „kakav bi trebao biti“. Taj  je lik uglavnom „prenaglasen“ i veroatno ti se čini nedostižan i u odnosu na njega se sam sebi činiš preobičan. Znaj da dok ne prihvatimo sebe ne možemo  biti usmereni prema svojim ciljevima. Uz to, neka to bude realistična slika. Od toga savršenstva – zamisli znaš li nekog tko udovoljava tim kriterijima? Možda si prestrog prema sebi?
Razvij veštine potrebne za uspeh.

Danas znamo da su za uspeh u životu važno znati i zauzeti se za sebe, jasno komunicirati, rešavati probleme, nositi se sa stresom… Poradi na njihovu razvoju.
Ohrabri se 

Umesto „Kako sam glup, jadn, isp0 sam smešan“ reci sebi „Ok, nisam sretan kako je prošao. Moram isplanirati kako to ispraviti. Mogu ja to, nije tako strašno. Bit će teško, no rešavao sam teške situacije i pre. Mogu potražiti pomoć, mogu (nabroji sebi šta sve možeš)“ Pomisli što bi savetovao dragom prijatelju u sličnoj situaciji? Kako bi ga ohrabrio i podržao? Budi tako dobar i prema sebi – umesto da samokritikujes i „spuštaš“.

Ne vrti stalno film sa starim neuspesima i situacijama kad si se „izblamirao“.
Seti se kako su nekoj  situaciji bio izvor smeha, pogledaj tu situaciju sa vremenske distance. Zapitaj se „Hoće li za deset godina ova situacija biti tako jako važna?“ Čemu čekati 10 godina – promeni pogled na nju danas, radije se orjentisi na sadašnje trenutke i buduće korake.

Sada je tvoje samopouzdanje ojacano!

Ako se i dalje osecas nesigurno i sumnjas u sebe, potrazi pomoc da razvijes samopouzdanje.

Hipnoza za povećanje samopouzdanja

Da li ste se nekada osetili nedovoljno jakim ili nedovoljno dobri da se suočite sa nekim izazovima? Da li ste nekada bili preplavljeni osećajem slabosti ili nesigurnosti. Ako je Vaš um otvoren prema pozitivnim mislima o sebi i Vašim sposobnostima onda će se ove misli pretvoriti u navike i dela koja ispunjuju samopouzdanjem.

Ako Vam je potrebno povećanje samopouzdanja ne postoji bolji način da pronađete pomoć nego u Vašem umu.

Problem je u tome što je svest odličan absorber. Svest prikuplja većinu informacija bez obzira da li ste Vi svesni toga ili ne. Jedan od najjačih dokaza za ovu tvrdnju je da svest prikuplja i negativne misli. Zato, ako Vam je potrebno samopouzdanje, svest prepuna negativnih misli definitivno Vam neće pomoći.

1. Identifikujte negativne misli. Prvo što treba da uradite je da identifikujete koje faktore treba da eliminišete. Postavite sebi jednostavno pitanje: koji su negativni elementi u Vašem životu? Obično negativne misli dovedu u pitanje Vaše sposobnosti i tada postanete samokritični. Vaša svest isto lako pamti negativne komentare iz okoline što dalje nadograđuje i obeshrabrujuće misli u Vaš um.

2. Dozvolite da Vaša prava ličnost isplovi na površinu. Vaša prava ,prirodna ličnost leži ispod akumiliranih negativnih misli. Svi su sposobni da imaju samopouzdanje i da imaju poštovanje prema sebi, Vi ste sopstveni izvor snage. Jednom kada završite sa ,,struganjem” sloja negativnosti sve što treba da uradite je da dozvolite da Vaša prava ličnost ispovi na površinu.

3. Okružite sebe pozitivnim stvarima. Samopouzdanje leži u Vama. Jednom kada ga kanališete u nepresušni izvor snage, morate znati i kako da sprečite da se ono nađe opet ispod sloja negativnih misli. Da bi ste se odbranili od negativnih misli okružite sebe ljudima i stvarima koje će Vas ohrabriti. Vaša okolina ima veliki uticaj na Vas. Ako su ljudi oko Vas pozitivni Vi ćete sakupljti tu pozitivnu energiju od njih, ali ako provodite vreme sa negativnim ljudima njihova negativnost će se prebaciti i na Vas.

4. Zaštitite sebe od nekontrolisanih okolnosti. Lako je da izaberete sa kim ćete provoditi vreme. Kako god, postoje mnoge stvari koje su van naše kontrole i upravo te stvari mogu proći kroz filter negativnosti i ugroziti novostvoreno samopouzdanje, mada pošto neke stvari su van naše kontole kako onda žaštititi sebe, ostaje pitanje.

5. ,,Proširite” svoju podsvest. Jedini način kako potpuno da zaštitite svoj um od negativnih elemenata koje dolaze od strane nekontrolisanih okolnosti i događaja je da ,,naoružate” svoju svest samo pozitivnim mislima. Pošto je Vaša svest potpuno izlozena raznim uticajima jedino je možete štititi pomoću Vaše podsvesti. Vi možete postići ovo tako što ćete korisititi samohipnozu kako bi ojačali Vašu veru u sebe i sposobnosti. Takođe mozete dobiti besplatne mp3 snimke. U ovim snimcima se nalaze poruke koje duboko ulaze u podsvest. Samo treba da slušate odgovarajuće poruke koje će potvrditi Vaše pozitivne misli.

Neke od poruka mogu biti npr.:

Ja sam sposoban da ostvarim svoje ciljeve.
Ja svaki problem smatram kao novo iskustvo.
Ja mogu prevazići sve prepreke.
Ja mogu da poboljšam kvalitet mog života.

Ovakve poruke mogu pomoći da se rešite negativnih misli. Ako verujete u ove tvrdnje podsvesno, one će stvoriti takvu pozitivnu energiju da će odmah doći do poboljšanja Vaših sposobnosti i percepcija.

REVISK

REVISK

REVISK Revidirana skala za merenje inteligencije dece po principima Vekslera je test koji se odavno koristi u svetu za procenu inteligencije polaznika u školu. Predstavlja veoma važnu komponentu kod procene psihičkih i intelektualnih sposobnosti učenika. Ukazuje na...

Nema Potrebe Da Više Odlažete. Krenite Svojim Putem Sada.

Poznate licnosti  i hipnoza

Poznate licnosti i hipnoza

Poznate ličnosti i hipnoza

Zakažite svoj termin

Uvod

Hipnoza i slavne licnosti koji su je koristili za gubljenje kilograma

Orlando Bloom je bio toliko navučen na čokoladu u detinjstvu da je njegova majka morala da angažuje hipnoterapeuta da mu pomogne da reguliše težinu I oblikuje svoje telo.

Fergie pevačica grupe Black Eyed Peas (a takođe I solo izvođač), ima hipnoterapeuta uvek pri ruci, preko telefona kada je na turneji. Pevačica koja se okušala I kao glumica (igrala je u filmu Rob-a Marshal-a “Devet”), morala je da dobije I izgubi nekoliko kulograma za tu ulogu.

Lily Allen (pevačica)

Sarah Ferguson, Vojvodkinja od Jorka(bivša članica Britanske Kraljevske porodice)

-Sophie Dahl (model)

Geri Halliwell (pevačica)

Chuck Clausen ( bivši trener Filadelfijskih Orlova)

Poznati koji su koristili hipnozu za uspeh u karijeri

Mnoge poznate ličnosti su imale strah od javnog nastupa.

Imamo vrlo efikasan program koji eliminiše strahove u vezi govora u javnosti. Efikasan je jer deluje direktno u onom delu gde svi Vaši strahovi I nastaju, u Vašem podsvesnom umu.

Steve Hooker iz Australije osvojio je zlatnu medalju 2008 u skakanju sa motkom nakon što mu je hipnoterapeut pomogao da vizuelizuje svoj uspeh, da  blokira skretanje pažnje I ojača fokus na njegovu igru.

Carl Jung i Sigmund Freud su razvili modernu psihijatriju kao rezultat proučavanja I praktikovanja hipnoze.

Mozart (1756-91) je po svemu sudeći komponovao njegovu poznatu operu”Cosi fan tutte” dok je bio pod hipnozom.

Albert Einstein (1879-1955) fizičar- poznato je to da je imao svoje hipnotičke seanse svako popodne. Njegova teorija relativnnosti mu je pala na pamet tokom jedne od tih njegovih senasi. On je takođe upotrebljavao stanja transa u razvijanju svojih ideja.

– Za Jimmy Connors -a, se kaže da je upotrebljavao tehnike hipnoze u vežbanju njegovih pobedničkih udaraca pred US open.

Kevin McBride, proslavljeni Irski šampion u teškoj bokserskoj kategoriji poziva svog hipnoterapeuta pre svakog meča, da bi ušao u najbolje stanje svesti.

– Golfer Jack Niklaus pohvalio je hipnoterapiju I tehnike vizuelizacije kao isključivi razlog za njegovu poboljšanu koncentraciju.

– Lord Tennyson Alfred (1809-92)je napisao svoju kompletnu poeziju u stanju hipnoze.

Rachmaninov (1873-1943) po opštoj pretpostvaci komponovao je jedan od svojih koncerata prateći post-hipnotičku sugestiju.

Hipnoza i slavne licnosti koji su je koristili za lični razvoj:

Mark Knopfler, Matt Damon, Drew Barrymore, Ellen DeGeneres, Ashton Kutcher i Charlize Theron, su ostavili pušenje kroz hipnozu.

– Holivudski glumac Aaron Eckhart pripisao je hipnozi večnu promenu svog života pošto je posle određenog boja senasi ostavio pušenje I alkohol.

Kevin Costner je leteo kod svog ličnog hipnoterapeuta sa namerom da reguliše svoju morsku bolest.

Jackie Kennedy Onassis je koristila hipnozu da olakša I prevaziđe tragične događaje u svom životu.

Sir Winston Churchill (1874-1965) političar, upotrebljavao je post-hipnotičke sugestije da bi ostao budan noćima I izbegao umor tokom II sv.rata.

REVISK

REVISK

REVISK Revidirana skala za merenje inteligencije dece po principima Vekslera je test koji se odavno koristi u svetu za procenu inteligencije polaznika u školu. Predstavlja veoma važnu komponentu kod procene psihičkih i intelektualnih sposobnosti učenika. Ukazuje na...

Nema Potrebe Da Više Odlažete. Krenite Svojim Putem Sada.

Razlike između fobije i straha

Razlike između fobije i straha

Razlike između fobije i straha

Zakažite svoj termin

Šta fobije predstavljaju?

Fobije predstavljaju poseban oblik straha koji se vezuje za određene objekte, situacije, mesta ili aktivnosti. Osobe koje doživljavaju fobijski stah, svesne su da je on nerealan, nelogičan ili čak preteran. Reč fobija potiče od grčke reči fobos što znači bekstvo, užas, panika, strah.

Razlike između fobije i straha

Da bi postojanje straha ukazivalo na fobičan poremećaj potrebno je da strah ometa svakodnevno funkcionisanje osobe, ili da osoba zbog njega trpi. Znači osoba ne boluje od fobije ukoliko se čitav život bojala npr. zmija, ali joj taj strah nije smetao. Dakle o fobiji se govori onda kad strah stvara poremećaje u ponašanju i onemogućava obavljanje uobičajenih životnih funkcija. Ovde se spominju pojmovi fobički karakter i fobička odbrana.

Fobički karakter se odnosi na ličnost koja izbegava sve situacije koje mogu stvoriti fobiju, a fobička odbrana se odnosi na bilo koje postupke u kojima se izbegavaju fobičke situacije. Najviši odgovorni činilac nastanka fobije je dečiji strah. Neke dečije fobije nestaju na pragu puberteta, ali manji deo može da se prenese i u odraslo doba. Često nije lako ni dokučiti kod odraslih da li je to neka nova pojava, ili ponovo aktivirana fobija iz detinjstva. Često se prvobitni objekat straha, zameni nekim drugim, novim, a pravi uzrok biva potisnut. To je mehanizam nastanka fobija

Simptomi fobije

Kada osoba koja pati od fobije dođe u kontakt, ili zna da će uskoro doći u kontakt sa stvarima i situacijama kojih se boji, ona razvija neke akutne fizičke simptome. Anksioznost se može prezentovati velikim brojem simptoma, a različiti ljudi reaguju različitim simptomima. Simptomi napada su: brzo lupanje srca, gubljenje daha, bol u prsima, crvenjenje i znojenje, osećaj bolesti i slabost, drhtanje ruku ili celog tela, smetenost, suva usta.. Iskustvo može biti tako neugodno intenzivno da bolesnik često misli da proživljava akutni srčani udar. Neke osobe osećaju reakcje svog tela tako izraženim ekstremnim i van kontrole da imaju osećaj da su tek posmatrači cele situacije, tj. svoje fobije

Strah od straha

Strah od straha

Uvod Takav strah je nešto najgore šta možemo sebi uraditi. Sa svim našim negativnim osećajima moramo biti tolerantni pa tako i sa ovim. Razne nesretne prilike kroz naš život su nas učinile plašljivim tako da i sama pomisao na budućnost ili neke buduće događaje u nama...

read more
Strah od odbacivanja!

Strah od odbacivanja!

Uvod Kod straha od odvajanja dete se boji da će nekim slučajem biti razdvojeno od roditelja (da će se izgubiti, da će roditelj umreti itd.), a kod  straha od odbacivanja dete se boji da će ga roditelji namerno ostaviti zato što ga ne vole, ili zato što više vole neko...

read more
REVISK

REVISK

REVISK Revidirana skala za merenje inteligencije dece po principima Vekslera je test koji se odavno koristi u svetu za procenu inteligencije polaznika u školu. Predstavlja veoma važnu komponentu kod procene psihičkih i intelektualnih sposobnosti učenika. Ukazuje na...

Nema Potrebe Da Više Odlažete. Krenite Svojim Putem Sada.