fbpx

psihodijagnostika

Psiho test za lični razvoj
 

DOBRODOŠLI!

Često možemo od uspešnih ljudi da čujemo kako treba neprestano da radimo na sebi, da ulažemo u sebe i da je rad na sebi najbolje uložen novac. I to jeste istina, ali rad na sebi je širok pojam i nema isto žnačenje za sve nas. I kada se neko odluči da krene na put ličnog razvoja prva barijera na koju se mnogi spotiču je upravo ta što ne znamo šta lični razvoj predstavlja u našem slučaju. Zbunimo se pred pitanjem šta to kod sebe treba da promenimo, na kojim veštinama treba da poradimo i kako da ih unapredimo.

 

Na ovakav put se ne kreće tek tako. Za ovakav put je potrebna dobra priprema. Kao kada planinari kreću  na vrh planine. Oni ne kreću na taj put bez prethodne dobre pripreme i plana. Vaša prva priprema za vaš put na ,,vrh“ treba da bude da priznate sebi koje su vaše vrline, a koje mane. Zapitajte se šta je to što vam ljudi u vašem okruženju zameraju, a šta je to što imaju za pohvalu. Ovo pitanje bi trebalo sebi češće da postavljamo, a odgovor da nam služi kao neka vrsta kompasa u kom pravcu treba da se krećemo (menjamo). Priznaćete, ovo pitanje retko sebi postavljamo, ali verovali ili ne, ovo je Vaša osnova. Ako krećete putem ličnog razvoja trebaće vam čvrsta osnova. Ta osnova pre svega predstavlja da dobro poznajete vaše mane i vrline. To je vaša polazna tačka.

 
Psihodijagnostika se upravo bavi ovim stvarima.  Koristi više vrsta psiho testova koji nepogrešivo vrše procenu ličnosti. Znam… zvuči ,,malo’’ zastašujuće, zar ne? Sigurno vam sada prolazi kroz glavu: ,,Čoveče, ovaj psiho test će odati sve moje tajne do najsitnijih detalja!’’ Ne! Ovi psihotestovi ne funkcionišu tako. Oni jednostavno ukazuju na stepen razvoja određenih veština i osobina koje posedujete. Osobine kao što su: samopouzdanje, upornost, odlučnost, istrajnost i sl. Veštine kao što su: komunikacione, veštine rada u timu, prezentacione veštine, prodajne veštine, mentorske veštine itd.

 
Psiho test će precizno utvrditi kod kojih veština dominirate, a koje su na zadovoljavajućem nivou. Utvrdiće se, eventualno, koje veštine su u toj meri zanemarene da to utiče direktno na kvalitet života. Ovo je vrlo česta pojava i mnogi prvo što pomisle je da nešto nije u redu sa njima, a stvar je u tome da nisu radili na razvoju određenih veština na vreme. Fokus im je bio usmeren na neke druge veštine, dok one koje nisu bile prioritet, bile su zanemarene i pre ili kasnije posledice su se ispoljile. Na primer, vrlo česta pojava je da za programere psiho test pokaže da su komunikacione veštine i uopšte socijalne veštine na vrlo niskom nivou. Za mnoge na tako niskom nivou da to direktno utiče na njihov kvalitet života.

 

Zašto je to tako? Odgovor je poprilično jednostavan. Svoj fokus su usmerili samo na razvoj programerskih veština. Oni ne samo da nisu radili na razvoju socijalnih veština, nego su skroz prestali da ih koriste i na taj način skroz potisnuli upotrebu ove veštine u svakodnevnom životu. Zato mnoge IT kompanije nakon psihodijagnostike šalju svoje svoje zaposlene na razne radionice koje se bave razvojem komunikacionih veština. Komunikacija za kompanije je veoma bitna jer se radi u timu, i ako bi komunikacija zakazala među zaposlenima, takva kompanija ne bi dugo opstala i pored najboljih programera. Zato je veoma bitno da imamo širok spektar funkcionalnih veština. Psihodijagnostika briljira upravo na ovom polju. Daje nam uvid u strukturu naše ličnosti. Ukratko rečeno – dijagnostikuje problem.

 

Psihodijagnostika uključuje psihološke testove i klinički intervju. Tokom psihološke eksploracije i analize ličnosti, nikada ne donosimo zaključke samo na osnovu rezultata testova već iste uvek povezujemo sa podacima koje smo dobili u kontaktu sa klijentom tokom intervjua. Na osnovu detaljne analize svih dobijenih podataka donosimo zaključke o strukturi i nivou funkcionisanja Vaše ličnosti. Završni izveštaj i detaljan profil ličnosti pomoći će vam da bolje razumete sebe, pružiće Vam odgovore na mnoga pitanja i dati smernice za buduće akcije na poljima koje želite da unapredite kod sebe.

PAŽNJA! PRE ZAKAZIVANJA TESTIRANJA PROČITAJTE OVAJ TEKST DO KRAJA

ŠTA ĆU SAZNATI NAKON TESTA?

Saznaćete zbog čega ste danas takvi kakvi jeste i kako možete da promenite ili unapredite kod sebe ono što želite. Saznaćete koji je tip ličnosti kod Vas dominantan, koje su Vaše kompetencije i kako je najbolje da pristupite komunikaciji sa drugima kako biste postigli dobre rezultate. Upoznaćete slabe strane Vaše ličnosti i oblasti u kojima potencijalno možete imati probleme, a sve u cilju prevencije ili promene direkcije u posmatranju postojećeg problema. Sagledaćete svoju ličnost iz druge perspektive i uvideti zbog čega Vas možda drugi vide drugačije nego što ste Vi videli sami sebe.

Profil ličnosti pružiće Vam i informaciju o tome u kojoj meri su osnovne dimenzije i osobine ličnosti izražene kod Vas u odnosu na prosek u populaciji. Saznanje o tome koje su osobine/veštine kod Vas ispodprosečno ili iznadprosečno izražene pomoći će Vam da bolje razumete sebe, razloge potencijalnih nezadovoljstava (na primer poslom) i pomoći će Vam prilikom budućih odluka, dilema i nedoumica. Takođe, videćete koje veštine treba unaprediti kako biste postigli željeni cilj, izbegli probleme koji se ponavljaju, unapredili svoje postignuće u nekoj oblasti ili sferi života. Kao i celokupan kvalitet života.

psiho test - KAKO SE VRŠI BODOVANJE?

Svi psihološki testovi koje koristimo prilikom psihodijagnostike su standardizovani na našoj populaciji. Standardizacija podrazumeva i jasno utvrđene norme za analizu i interpretaciju podataka. Načini bodovanja i analize zavise od toga da li se radi o testovima sposobnosti, samoopisnim inventarima ličnosti ili projektivnim tehnikama. Ali suština svih testova jeste povezivanje i integracija sa informacijama koje klijent pruži o sebi u kontaktu. Sve se radi u cilju opisa ličnosti i detaljnog prikaza njene strukture, dinamike i načina funkcionisanja. Psihološki profil se takođe može prilagoditi ciljevima klijenta i razlozima zbog kojih se javio na psihološko testiranje.

presentation

Kako psihodijagnostika funkcioniše?

 

Kada odradimo osnovnu analizu, onda možemo da identifikujemo stvari koje želimo da menjamo. To su one stvari koje nam smetaju da normalno funkcionišemo u svakodnevnom životu.  Suština ovakve analize je da shvatimo gde ,,odskačemo’’ od normalnog i na taj način identifikujemo problem. Kao kada auto odvezemo kod majstora na dijagnostiku da pronađe problem, tako je slučaj i ovde. Otuda i naziv psihodijagnostika, logično, zar ne?

 

Ovi testovi su bili od velike pomoći deci pri izboru srednje škole, kao i budućim studentima da izaberu fakultet. Znali su za koja zanimanja i profesije imaju dobre predispozicije tako da za njih ovaj izbor nije bio težak. Bili su svesni svojih vrlina i mana jer su ih kroz test identifikovali tj. osvestili.

 

Pored srednjoškolaca i brucoša, psihodijagnostika je našla veliku primenu i u firmama prilikom zapošljavanja novih kandidata na važnim i vodećim pozicijama. Kandidati koji bi posle razgovora ušli u uži izbor bili bi poslati na testiranje. Takođe vojska i policija često koristi ovu vrstu testirananja zaposlenih i radi se na određeni vremenski period.

Gde ima primenu psihotest?

Po statistici najčešću primenu su imali za:

  • Lični razvoj
  • Izbor partnera
  • Izbor srednje škole
  • Izbor fakulteta
  • Promena posla
  • Profesionalno usavršavanje

 

Koliko traje procena ličnosti, testiranje?

 

Vreme trajanja testiranja zavisi od samog ispitanika, u proseku traje od dva do dva  ipo sata, mada vremenski nije ograničeno. Važno nam je da test uradite bez pritiska i bez žurbe.  Često ispitanici komentarišu da im vreme brzo prođe jer im je materijal interesantan. Analize stižu za nekoliko dana, o tačnom vremenu ispitanici biće na vreme obavešteni.

 

Kome je dozvoljeno da obavlja psihodijagnostku?

Psihološka procena ličnosti je delikatan i ozbiljan posao koji može vršiti isključivo stručno lice – diplomirani psiholog, obučen za zadavanje i tumačenje psiholoških mernih intrumenata (testova) i osposobljen za posmatranje ponašanja, želja, stavova, neverbalne komunikacije i generalne ekspresije ispitanika (osobe podvrgnute psihološkom testiranju).

Procena ličnosti se vrši u skladu sa etičkim kodeksom i podrazumeva potpunu poverljivost rezultata, u koje niko, osim Vas i stručnog lica koje sprovodi testiranje, ne može imati nikakav uvid!

Adresa: Karpoševa 89/A, Banovo Brdo.

Telefon: 062/262-195

Email: kontakt@psihobata.com

Radno vreme: Ponedeljak-Petak: 9:30 – 20:00 h.

test1

Da li su testovi za procenu ličnosti validni, licenirani, odobreni?

Ovo su licencirani, klinički testovi koji su standardizovani za našu populaciju i  koja su konstruisana za validno, pouzdano i precizno merenje psiholoških sposobnosti i crta ličnosti. Ovo nisu neki online testovi koje uradite za 10 minuta i onda vam program šalje rezultate na e-mail. Takvi testovi više služe za vežbu. Suviše kratko traju i nude malo povratnih informacija da bi se detaljno uradila analiza. Ni jedan program ne može da uradi detaljnu analizu kao što to mogu stručna lica.

Testovi se, uz prethodno zakazivanje, rade u našim prostorijama.

U upotrebi su nekoliko različitih testova kao što su: Mahoverov test ljudske figure, Plucikov test, Vekslerov test inteligencije za odrasle (WAIS), MMPI 2 test, Revisk i Big 5+2.

Mahoverov test ljudske figure – Namenjen deci ali i odraslima. Cilj ovog testa je da se proceni kako testirani subjekti percipiraju ljude oko njih uključujući i njihovu porodicu, kao i interpersonalne i kognitivne sposobnosti.

Plucikov test – Kako bi lakše shvatili kompleksni sistem emocija i sve njegove komponente Plucik je osmislio vizuelni model tzv. “točak emocija” ili The wheel of emotions. Točak emocija se sastoji iz 3 osnovna elementa: boje, nivoi i međusobne veze. Svaka emocija ima svoju boju, sa intenzitetom emocija menja se i intenzitet boja. Točak emocija ima više slojeva i dimenzija, kako se krećemo ka sredini točka intenzitet emocija i boja raste, a opada prema obodu tj. kraju točka.

Vekslerov test inteligencije za odrasle (WAIS) – Razvio je test inteligencije za decu i još nekoliko testova koji su ubrzo postali jedni od najkorišćenijih testova u Americi. Veoma često korišćen instrument u kliničkoj psihologiji i neuropsihijatriji. Test traje 60-90 minuta i sastoji se od 11 podtestova.

MMPI 2 test – Koristi se za uzrast od 14 do 18 godina i test traje oko 60 minuta. Test se sastoji iz 567 jednostavnih pitanja gde testirani subjekti treba da odgovore iskreno sa “tačno” ili “netačno”. Jedan od testova koji se najviše koristi zbog svoje pouzdanosti i jednostavog korišćenja. U novom izdanju je implementirana metoda gde prilikom analize može da se zaključi da je subjekt lagao na testu, u tom slučaju se test poništava i eventualno ponavlja.

Revisk – Test koji se odavno koristi u svetu za procenu inteligencije polaznika u školu. Predstavlja veoma važnu komponentu kod procene psihičkih i intelektualnih sposobnosti učenika. Ukazuje na slabosti i mane testiranog subjekta i daje jednu realističnu procenu kakav potencijal možemo očekivati od učenika.

Big 5 test – Prema istraživanjima postoje 5 osnovnih tipova ličnosti: otvoreni, savesni, ekstrovertni, prilagodljivi i neurotični. Kod većine formirana ličnost se sastoji iz svih ovih tipova, ali je jedan tip uvek dominantan. Psihologija ličnosti je jedna od najzanimljivih grana psihologije koju psiholozi vole da iztražuju. Psiholozi mogu da pomoću testova ustanove, daju dijagnozu i da po potrebi tretiraju određene poremećaje ličnosti.

Sigurno se pitate kako bi ste Vi prošli na testu? Šta bi moglo da se zaključi o Vama na osnovu urađenog testa? Koje bi to stvari trebalo da menjate kod sebe, a na kojim stvarima bi trebalo da nastavite da radite?

Pre svega morate da rasčistite sa sobom da morate da budete iskreni, ne samo zbog testa, nego zbog sebe, to je prvi korak koji morate da napravite sami. Prvi korak ka promeni!

Aleksandar Janković rođen 1979. godine.

Diplomirao je psihologiju na državnom Filozofskom fakultetu na temi “Tipovi ličnosti i reagovanja na stres.”

Dve godine je radio kao školski psiholog u redovnom i specijalnom obrazovanju.

Nakon treninga u NLP Institutu u Beogradu, završio je obuku iz hipnoze u OMNI Hypnosis Training Centar of Slovenia 2010. godine kada počinje da se bavi psihoterapijom i hipnoterapijom.

Možete zakazati putem telefona, mail-a ili jednostavno popunite ovaj formular.