psihodijagnostika

Psiho test ti može pomoći pri izboru partnera
 

,,Tvoje potrebe su i moje potrebe.’’ – Ovo je osnovno pravilo na kojoj se zasnivaju sve uspešne veze. Oba bračna partnera ili parovi u vezi moraju da se drže ovog pravila kako bi njihovi planovi i ideje tekle sinhronizovano i tečno.

Kod mnogih uspešnih veza partneri se vode ovom filozofijom, a da toga nisu ni svesni, to im je jednostavno prirodno i sve ide po automatizmu. Imaju blagih neslaganja i razmirica, ali oko ključnih pitanja i te kako se slažu. Imaju sličnu životnu filozofiju i način na koji razmišljaju. Možemo reći da su se takve osobe povezale na nekom višem nivou ili da su srodne duše. Stvar je u tome da su se takve osobe dobro međusobno razumele. Razumele su potrebe jedan drugog i nijedna od te dve strane nije imala problema sa tim. Naprotiv, te dve stane se međusobno pomažu. Reč je o konstantnoj pomoći i podršci da se ostvare pojedini planovi, ciljevi i potrebe, ali pošto su dve strane u pitanju to više nisu ,,pojedini’’ nego zajednički planovi, ciljevi i potrebe.

U muško-ženskim odnosima jedna ili druga strana je zainteresovana samo za uzak spektar potreba, potpuno ignorišući ostale potrebe. Najčešći razlog ovome je što se jedna stana jednostavno ne slaže sa planovima,ciljevima i potrebama druge strane. Mnogi bi ovo definisali kao neku vrstu inata, ali vrlo često je da te osobe imaju samo drugačiji način razmišljanja. Različita životna filozofija, kako je već gore navedeno. Na formiranje načina razmišljanja, životnih navika, stavova utiče porodica,društvo, okolina i još mnogo faktora i prirodno je da se razlikujemo po tome.

Do problema dolazimo kada želimo sa nekim da započnemo ozbiljnu vezu, a očekujemo da druga strana razmišlja isto. Dođete do tačke gde ,,pojedini’’ planovi, ciljevi i potrebe treba da postanu ,,zajednički’’ i eto prvog neslaganja. Razlog tome je što takve osobe nisu uspele da se povežu, jer imaju drugačiju strukturu ličnosti, pa samim tim i drugačije planove, ciljeve i potrebe. Najlakše bi bilo kad bi svako od nas mogao da analizira strukturu ličnosti potencijalnog partnera i na osnovu toga zaključi kako će se slagati. Ali to nije tako jednostavno.

Psihodijagnostika nudi potencijalno rešenje. Na osnovu analize može se proceniti koji tipovi ličnosti se međusobno bolje razumeju, slažu i lakše dolaze do dogovora. Priznaćete, sa nekim ljudima jednostavno lako dođete do neke vrste dogovora, a sa nekima ne možete nikako i pored dobre volje.
Istina je da se suprotnosti privlače, ali ovde je reč o simbolici koja može da se protumači pogrešno. Kada se kaže da se suprotnosti privlače prvenstveno se misli na neke osobine i karakterne crte ličnosti koje su privukle pažnju kod suprotnog pola. Obično su to osobine i karakterne crte ličnosti koja bi osoba želela da poseduje, a nesvesno ih je prepoznala kod drugog partnera. Ali zato, kada su u pitanju uverenja, ona koja čine samu suštinu strukture ličnosti, tu ne sme biti suprotnosti između dve osobe koje planiraju zajednički život. Ovo nije vrsta suprotnosti koja je poželjna, i ovakve osobe se nikad neće složiti oko važnih pitanja, jer se razlikuju u samoj suštini, samim tim ne može doći do međusobnog razumevanja. Ta razlika sputava da se dođe do konstruktivnog dogovora.

Postoje više tipova ličnosti i svako od nas spada pod neki tip. Svaki od ovih tipova se bolje ili lošije slaže sa drugim. Na osnovu urađenog psiho testa možemo zaključiti koji tip ličnosti je dominantan kod Vas, i onda dati predloge kako prepoznati Vašeg idealnog partnera. Psiho test će Vam pomoći da shvatite koji tip ličnosti Vama najviše odgovara i kako da ga prepoznate. Takođe ovaj psiho test će Vam pomoći da shvatite koji tipovi ličnosti nisu kompatibilni sa Vama i sa kojima nikako ne bi trebalo ulaziti u ozbiljnije veze.
Na potpuno drugi način ćete posmatrati izbor partnera jer ćete to raditi ovoga puta svesno. Svesno ćete analizirati potencijalnog partnera i donositi zaključak da li je ta osoba prava za Vas. Da bi ste došli do tog nivoa prvo morate da upoznate sebe. Psihodijagnostika će Vam olakšati da shvatite zašto ste takvi kavi jeste, šta treba da menjate kod sebe. Pomoći će vam da osvestite svoje mane i vrline. Ovaj psiho test daće Vam polaznu osnovu da krenete putem ličnog razvoja.

Psihodijagnostika je našla veliku primenu i kod partnera koji su već u braku, a dolaze do češtih razmirica. U ovom slučaju analiziraju se oba partnera i pokušavamo da identifikujemo koji to delovi tipova ličnosti kod ovih partnera dolaze u konflikt. Nakon toga na osnovu rezultata psiho testa, dajemo predloge šta bi jedna i druga strana trebale kod sebe da menjaju. Cilj je da se uspostavi veći stepen kompatibilnosti između dve osobe, a za to je potrebno da se i jedna i druga osoba prilagode jedna drugoj. To prilagođavanje zahteva određene promene. Poznato je da kod mladih bračnih parova to prilagođavanje promenama mnogo lakše i brže, ide spontamo.

PAŽNJA! PRE ZAKAZIVANJA TESTIRANJA PROČITAJTE OVAJ TEKST DO KRAJA

ŠTA ĆU SAZNATI NAKON TESTA?

Saznaćete zbog čega ste danas takvi kakvi jeste i kako možete da promenite ili unapredite kod sebe ono što želite. Saznaćete koji je tip ličnosti kod Vas dominantan, koje su Vaše kompetencije i kako je najbolje da pristupite komunikaciji sa drugima kako biste postigli dobre rezultate. Upoznaćete slabe strane Vaše ličnosti i oblasti u kojima potencijalno možete imati probleme, a sve u cilju prevencije ili promene direkcije u posmatranju postojećeg problema. Sagledaćete svoju ličnost iz druge perspektive i uvideti zbog čega Vas možda drugi vide drugačije nego što ste Vi videli sami sebe.

Profil ličnosti pružiće Vam i informaciju o tome u kojoj meri su osnovne dimenzije i osobine ličnosti izražene kod Vas u odnosu na prosek u populaciji. Saznanje o tome koje su osobine/veštine kod Vas ispodprosečno ili iznadprosečno izražene pomoći će Vam da bolje razumete sebe, razloge potencijalnih nezadovoljstava (na primer poslom) i pomoći će Vam prilikom budućih odluka, dilema i nedoumica. Takođe, videćete koje veštine treba unaprediti kako biste postigli željeni cilj, izbegli probleme koji se ponavljaju, unapredili svoje postignuće u nekoj oblasti ili sferi života. Kao i celokupan kvalitet života.

Psiho test - KAKO SE VRŠI BODOVANJE?

Svi psihološki testovi koje koristimo prilikom psihodijagnostike su standardizovani na našoj populaciji. Standardizacija podrazumeva i jasno utvrđene norme za analizu i interpretaciju podataka. Načini bodovanja i analize zavise od toga da li se radi o testovima sposobnosti, samoopisnim inventarima ličnosti ili projektivnim tehnikama. Ali suština svih testova jeste povezivanje i integracija sa informacijama koje klijent pruži o sebi u kontaktu. Sve se radi u cilju opisa ličnosti i detaljnog prikaza njene strukture, dinamike i načina funkcionisanja. Psihološki profil se takođe može prilagoditi ciljevima klijenta i razlozima zbog kojih se javio na psihološko testiranje.

presentation

Gde ima primenu psihotest?

Ovi testovi su bili od velike pomoći deci pri izboru srednje škole, kao i budućim studentima da izaberu fakultet. Znali su za koja zanimanja i profesije imaju dobre predispozicije tako da za njih ovaj izbor nije bio težak. Bili su svesni svojih vrlina i mana jer su ih kroz test identifikovali tj. osvestili.

 

Pored srednjoškolaca i brucoša, psihodijagnostika je našla veliku primenu i u firmama prilikom zapošljavanja novih kandidata na važnim i vodećim pozicijama. Kandidati koji bi posle razgovora ušli u uži izbor bili bi poslati na testiranje. Takođe vojska i policija često koristi ovu vrstu testirananja zaposlenih i radi se na određeni vremenski period.

Po statistici najčešću primenu su imali za:

  • Lični razvoj
  • Izbor partnera
  • Izbor srednje škole
  • Izbor fakulteta
  • Promena posla
  • Profesionalno usavršavanje

 

Koliko traje procena ličnosti, testiranje?

 

Vreme trajanja testiranja zavisi od samog ispitanika, u proseku traje od dva do dva  ipo sata, mada vremenski nije ograničeno. Važno nam je da test uradite bez pritiska i bez žurbe.  Često ispitanici komentarišu da im vreme brzo prođe jer im je materijal interesantan. Analize stižu za nekoliko dana, o tačnom vremenu ispitanici biće na vreme obavešteni.

 

Kome je dozvoljeno da obavlja psihodijagnostku?

Psihološka procena ličnosti je delikatan i ozbiljan posao koji može vršiti isključivo stručno lice – diplomirani psiholog, obučen za zadavanje i tumačenje psiholoških mernih intrumenata (testova) i osposobljen za posmatranje ponašanja, želja, stavova, neverbalne komunikacije i generalne ekspresije ispitanika (osobe podvrgnute psihološkom testiranju).

Procena ličnosti se vrši u skladu sa etičkim kodeksom i podrazumeva potpunu poverljivost rezultata, u koje niko, osim Vas i stručnog lica koje sprovodi testiranje, ne može imati nikakav uvid!

Adresa: Karpoševa 89/A, Banovo Brdo.

Telefon: 062/262-195

Email: kontakt@psihobata.com

Radno vreme: Ponedeljak-Petak: 9:30 – 20:00 h.

test1

Da li su testovi za procenu ličnosti validni, licenirani, odobreni?

Ovo su licencirani, klinički testovi koji su standardizovani za našu populaciju i  koja su konstruisana za validno, pouzdano i precizno merenje psiholoških sposobnosti i crta ličnosti. Ovo nisu neki online testovi koje uradite za 10 minuta i onda vam program šalje rezultate na e-mail. Takvi testovi više služe za vežbu. Suviše kratko traju i nude malo povratnih informacija da bi se detaljno uradila analiza. Ni jedan program ne može da uradi detaljnu analizu kao što to mogu stručna lica.

Testovi se, uz prethodno zakazivanje, rade u našim prostorijama.

U upotrebi su nekoliko različitih testova kao što su: Mahoverov test ljudske figure, Plucikov test, Vekslerov test inteligencije za odrasle (WAIS), MMPI 2 test, Revisk i Big 5+2.

Mahoverov test ljudske figure – Namenjen deci ali i odraslima. Cilj ovog testa je da se proceni kako testirani subjekti percipiraju ljude oko njih uključujući i njihovu porodicu, kao i interpersonalne i kognitivne sposobnosti.

Plucikov test – Kako bi lakše shvatili kompleksni sistem emocija i sve njegove komponente Plucik je osmislio vizuelni model tzv. “točak emocija” ili The wheel of emotions. Točak emocija se sastoji iz 3 osnovna elementa: boje, nivoi i međusobne veze. Svaka emocija ima svoju boju, sa intenzitetom emocija menja se i intenzitet boja. Točak emocija ima više slojeva i dimenzija, kako se krećemo ka sredini točka intenzitet emocija i boja raste, a opada prema obodu tj. kraju točka.

Vekslerov test inteligencije za odrasle (WAIS) – Razvio je test inteligencije za decu i još nekoliko testova koji su ubrzo postali jedni od najkorišćenijih testova u Americi. Veoma često korišćen instrument u kliničkoj psihologiji i neuropsihijatriji. Test traje 60-90 minuta i sastoji se od 11 podtestova.

MMPI 2 test – Koristi se za uzrast od 14 do 18 godina i test traje oko 60 minuta. Test se sastoji iz 567 jednostavnih pitanja gde testirani subjekti treba da odgovore iskreno sa “tačno” ili “netačno”. Jedan od testova koji se najviše koristi zbog svoje pouzdanosti i jednostavog korišćenja. U novom izdanju je implementirana metoda gde prilikom analize može da se zaključi da je subjekt lagao na testu, u tom slučaju se test poništava i eventualno ponavlja.

Revisk – Test koji se odavno koristi u svetu za procenu inteligencije polaznika u školu. Predstavlja veoma važnu komponentu kod procene psihičkih i intelektualnih sposobnosti učenika. Ukazuje na slabosti i mane testiranog subjekta i daje jednu realističnu procenu kakav potencijal možemo očekivati od učenika.

Big 5 test – Prema istraživanjima postoje 5 osnovnih tipova ličnosti: otvoreni, savesni, ekstrovertni, prilagodljivi i neurotični. Kod većine formirana ličnost se sastoji iz svih ovih tipova, ali je jedan tip uvek dominantan. Psihologija ličnosti je jedna od najzanimljivih grana psihologije koju psiholozi vole da iztražuju. Psiholozi mogu da pomoću testova ustanove, daju dijagnozu i da po potrebi tretiraju određene poremećaje ličnosti.

Sigurno se pitate kako bi ste Vi prošli na testu? Šta bi moglo da se zaključi o Vama na osnovu urađenog testa? Koje bi to stvari trebalo da menjate kod sebe, a na kojim stvarima bi trebalo da nastavite da radite?

Pre svega morate da rasčistite sa sobom da morate da budete iskreni, ne samo zbog testa, nego zbog sebe, to je prvi korak koji morate da napravite sami. Prvi korak ka promeni!

Aleksandar Janković rođen 1979. godine.

Diplomirao je psihologiju na državnom Filozofskom fakultetu na temi “Tipovi ličnosti i reagovanja na stres.”

Dve godine je radio kao školski psiholog u redovnom i specijalnom obrazovanju.

Nakon treninga u NLP Institutu u Beogradu, završio je obuku iz hipnoze u OMNI Hypnosis Training Centar of Slovenia 2010. godine kada počinje da se bavi psihoterapijom i hipnoterapijom.

Možete zakazati putem telefona, mail-a ili jednostavno popunite ovaj formular.