psihodijagnostika

Psiho test za buduće studente
 

Završio/la si srednju školu. Jedna briga manje, što bi rekli stariji, ali eto novog problema. Novo pitanje – koji fakultet upisati? U glavi ti odzvanjaju razni predlozi od starijih i rodbine, a spektar njihovih predloga kreće se od rudarskog do medicinskog fakulteta. Baš su od pomoći, zar ne? Ti verovatno razmišljaš da izabereš fakultet na koji se lako upada na budžet, da se lako završava, i da lako posle završetka možeš da nađeš dobro plaćen posao.

Sve ove stvari treba imati na umu pri izboru, ali mnogi zaborave da pitaju sebe šta je to u čemu su dobri. Koje su to stvari koje im idu od ruke? Koje su to veštine kojima raspolažu? Na koje veštine se fokusirati i uložiti vreme i trud za njihov razvoj u narednih 4-5 godina? Nekako se ova pitanja ostavljaju po strani kada dođe trenutak za izbor fakulteta. I ovo je čest slučaj kod mladih, jer još uvek u tim godinama nisu svesni svojih potencijala.

Psihodijagnostika ti upravo nudi odgovore na ova pitanja. Ako si zbunjen/a i nisi siguran/a koji fakultet da upišeš i u kom pravcu svoje usavršavanje da usmeriš, psihodijagnostika ti može pomoći. Psihodijagnostika se sastoji iz nekoliko testova. Ali polako, nemoj sada da bežiš. Znam da imaš odbojnost prema testovima, ali ovo nisu ti testovi, ovo su psiho testovi. Ovde ne možeš da ,,padneš’’! Da li ti je sada lakše? 😀 Da nastavimo. Dakle, u pitanju su niz psiho testova koja se bave procenom ličnosti.

Na osnovu rezultata testova i intervjua sa stručnim licem dobićeš izveštaj koji će ti pružiti informacije o tome koje su tvoje kompetencije, a koje su veštine i osobine kod tebe manje razvijene. Imaćeš uvid u to koje profesije odgovaraju tvojoj ličnosti i prirodno zadovoljavaju tvoje potrebe, što nije ključno samo za uspeh već i zadovoljstvo onim čime ćeš se baviti. Sa druge strane, ovaj izveštaj će ti pružiti i informacije o tome koje profesije te verovatno ne bi činile srećnim i uspešnim jer ne zadovoljavaju tvoje prirodne potrebe. Na primer, ukoliko rezultati pokažu da si visoko kreativna i inovativna osoba, verovatno ne bi bio zadovoljan studirajući ekonomiju i sutradan radeći u korporativnom okruženju. Mislio bi da je užasno studirati, bilo bi ti teško da učiš i polažeš ispite, a kasnije ne bi voleo svoj posao i način života. A zapravo si napravio grešku u prvom koraku – odabiru fakulteta. Odabrao si oblast koja te ne motiviše i gasi ti volju za učenjem, uspehom i napretkom.

Dakle, na osnovu ovog izveštaja, biće ti neuporedivo lakše da napraviš pravi izbor. Znaćeš tačno koji fakultet želis da upišeš, a koji da izbegavaš. Zato što ćeš tu odluku, između ostalih, doneti sam i na osnovu svojih afiniteta i preferencija!
Nećeš pogrešiti kao mnogi koji su upisivali fakultete tek tako, misleći da će lako završiti, ili iz nekih drugih pogrešnih razloga, da bi onda na 3. ili 4. godini rekli sebi: ,,Nije ovo za mene.’’ Tad je već kasno. Kasno, jer nisu na vreme sebi postavljali prava pitanja. Pitanja kao što su: Koji su moji afiniteti, koje su moje veštine, u čemu sam dobar/dobra? Psihodijagnostika ima upravo ove odgovore za tebe! Analiziraće sve bitne aspekte tvoje ličnosti. Saznaćeš koliko si stvarno iskren/a, ambiciozan/a, strpljiv/a, kreativan/a. Na kraju psiho testa imaćeš sve neophodne smernice koje će ti olakšati da napraviš pravi izbor.

PAŽNJA! PRE ZAKAZIVANJA TESTIRANJA PROČITAJTE OVAJ TEKST DO KRAJA

ŠTA ĆU SAZNATI NAKON TESTA?

Saznaćete zbog čega ste danas takvi kakvi jeste i kako možete da promenite ili unapredite kod sebe ono što želite. Saznaćete koji je tip ličnosti kod Vas dominantan, koje su Vaše kompetencije i kako je najbolje da pristupite komunikaciji sa drugima kako biste postigli dobre rezultate. Upoznaćete slabe strane Vaše ličnosti i oblasti u kojima potencijalno možete imati probleme, a sve u cilju prevencije ili promene direkcije u posmatranju postojećeg problema. Sagledaćete svoju ličnost iz druge perspektive i uvideti zbog čega Vas možda drugi vide drugačije nego što ste Vi videli sami sebe.

Profil ličnosti pružiće Vam i informaciju o tome u kojoj meri su osnovne dimenzije i osobine ličnosti izražene kod Vas u odnosu na prosek u populaciji. Saznanje o tome koje su osobine/veštine kod Vas ispodprosečno ili iznadprosečno izražene pomoći će Vam da bolje razumete sebe, razloge potencijalnih nezadovoljstava (na primer poslom) i pomoći će Vam prilikom budućih odluka, dilema i nedoumica. Takođe, videćete koje veštine treba unaprediti kako biste postigli željeni cilj, izbegli probleme koji se ponavljaju, unapredili svoje postignuće u nekoj oblasti ili sferi života. Kao i celokupan kvalitet života.

psiho test - KAKO SE VRŠI BODOVANJE?

Svi psihološki testovi koje koristimo prilikom psihodijagnostike su standardizovani na našoj populaciji. Standardizacija podrazumeva i jasno utvrđene norme za analizu i interpretaciju podataka. Načini bodovanja i analize zavise od toga da li se radi o testovima sposobnosti, samoopisnim inventarima ličnosti ili projektivnim tehnikama. Ali suština svih testova jeste povezivanje i integracija sa informacijama koje klijent pruži o sebi u kontaktu. Sve se radi u cilju opisa ličnosti i detaljnog prikaza njene strukture, dinamike i načina funkcionisanja. Psihološki profil se takođe može prilagoditi ciljevima klijenta i razlozima zbog kojih se javio na psihološko testiranje.

presentation

Gde ima primenu psiho test?

 

Ovi testovi su bili od velike pomoći deci pri izboru srednje škole, kao i budućim studentima da izaberu fakultet. Znali su za koja zanimanja i profesije imaju dobre predispozicije tako da za njih ovaj izbor nije bio težak. Bili su svesni svojih vrlina i mana jer su ih kroz test identifikovali tj. osvestili.

 

Pored srednjoškolaca i brucoša, psihodijagnostika je našla veliku primenu i u firmama prilikom zapošljavanja novih kandidata na važnim i vodećim pozicijama. Kandidati koji bi posle razgovora ušli u uži izbor bili bi poslati na testiranje. Takođe vojska i policija često koristi ovu vrstu testirananja zaposlenih i radi se na određeni vremenski period.

Po statistici najčešću primenu su imali za:

  • Lični razvoj
  • Izbor partnera
  • Izbor srednje škole
  • Izbor fakulteta
  • Promena posla
  • Profesionalno usavršavanje

 

Koliko traje procena ličnosti, testiranje?

 

Vreme trajanja testiranja zavisi od samog ispitanika, u proseku traje od dva do dva  ipo sata, mada vremenski nije ograničeno. Važno nam je da test uradite bez pritiska i bez žurbe.  Često ispitanici komentarišu da im vreme brzo prođe jer im je materijal interesantan. Analize stižu za nekoliko dana, o tačnom vremenu ispitanici biće na vreme obavešteni.

 

Kome je dozvoljeno da obavlja psihodijagnostku?

Psihološka procena ličnosti je delikatan i ozbiljan posao koji može vršiti isključivo stručno lice – diplomirani psiholog, obučen za zadavanje i tumačenje psiholoških mernih intrumenata (testova) i osposobljen za posmatranje ponašanja, želja, stavova, neverbalne komunikacije i generalne ekspresije ispitanika (osobe podvrgnute psihološkom testiranju).

Procena ličnosti se vrši u skladu sa etičkim kodeksom i podrazumeva potpunu poverljivost rezultata, u koje niko, osim Vas i stručnog lica koje sprovodi testiranje, ne može imati nikakav uvid!

Adresa: Karpoševa 89/A, Banovo Brdo.

Telefon: 062/262-195

Email: kontakt@psihobata.com

Radno vreme: Pon-Pet: 9:30 – 20:00 h.

test1

Da li su testovi za procenu ličnosti validni, licenirani, odobreni?

Ovo su licencirani, klinički testovi koji su standardizovani za našu populaciju i  koja su konstruisana za validno, pouzdano i precizno merenje psiholoških sposobnosti i crta ličnosti. Ovo nisu neki online testovi koje uradite za 10 minuta i onda vam program šalje rezultate na e-mail. Takvi testovi više služe za vežbu. Suviše kratko traju i nude malo povratnih informacija da bi se detaljno uradila analiza. Ni jedan program ne može da uradi detaljnu analizu kao što to mogu stručna lica.

Testovi se, uz prethodno zakazivanje, rade u našim prostorijama.

U upotrebi su nekoliko različitih testova kao što su: Mahoverov test ljudske figure, Plucikov test, Vekslerov test inteligencije za odrasle (WAIS), MMPI 2 test, Revisk i Big 5+2.

Mahoverov test ljudske figure – Namenjen deci ali i odraslima. Cilj ovog testa je da se proceni kako testirani subjekti percipiraju ljude oko njih uključujući i njihovu porodicu, kao i interpersonalne i kognitivne sposobnosti.

Plucikov test – Kako bi lakše shvatili kompleksni sistem emocija i sve njegove komponente Plucik je osmislio vizuelni model tzv. “točak emocija” ili The wheel of emotions. Točak emocija se sastoji iz 3 osnovna elementa: boje, nivoi i međusobne veze. Svaka emocija ima svoju boju, sa intenzitetom emocija menja se i intenzitet boja. Točak emocija ima više slojeva i dimenzija, kako se krećemo ka sredini točka intenzitet emocija i boja raste, a opada prema obodu tj. kraju točka.

Vekslerov test inteligencije za odrasle (WAIS) – Razvio je test inteligencije za decu i još nekoliko testova koji su ubrzo postali jedni od najkorišćenijih testova u Americi. Veoma često korišćen instrument u kliničkoj psihologiji i neuropsihijatriji. Test traje 60-90 minuta i sastoji se od 11 podtestova.

MMPI 2 test – Koristi se za uzrast od 14 do 18 godina i test traje oko 60 minuta. Test se sastoji iz 567 jednostavnih pitanja gde testirani subjekti treba da odgovore iskreno sa “tačno” ili “netačno”. Jedan od testova koji se najviše koristi zbog svoje pouzdanosti i jednostavog korišćenja. U novom izdanju je implementirana metoda gde prilikom analize može da se zaključi da je subjekt lagao na testu, u tom slučaju se test poništava i eventualno ponavlja.

Revisk – Test koji se odavno koristi u svetu za procenu inteligencije polaznika u školu. Predstavlja veoma važnu komponentu kod procene psihičkih i intelektualnih sposobnosti učenika. Ukazuje na slabosti i mane testiranog subjekta i daje jednu realističnu procenu kakav potencijal možemo očekivati od učenika.

Big 5 test – Prema istraživanjima postoje 5 osnovnih tipova ličnosti: otvoreni, savesni, ekstrovertni, prilagodljivi i neurotični. Kod većine formirana ličnost se sastoji iz svih ovih tipova, ali je jedan tip uvek dominantan. Psihologija ličnosti je jedna od najzanimljivih grana psihologije koju psiholozi vole da iztražuju. Psiholozi mogu da pomoću testova ustanove, daju dijagnozu i da po potrebi tretiraju određene poremećaje ličnosti.

Sigurno se pitate kako bi ste Vi prošli na testu? Šta bi moglo da se zaključi o Vama na osnovu urađenog testa? Koje bi to stvari trebalo da menjate kod sebe, a na kojim stvarima bi trebalo da nastavite da radite?

Pre svega morate da rasčistite sa sobom da morate da budete iskreni, ne samo zbog testa, nego zbog sebe, to je prvi korak koji morate da napravite sami. Prvi korak ka promeni!

Aleksandar Janković rođen 1979. godine.

Diplomirao je psihologiju na državnom Filozofskom fakultetu na temi “Tipovi ličnosti i reagovanja na stres.”

Dve godine je radio kao školski psiholog u redovnom i specijalnom obrazovanju.

Nakon treninga u NLP Institutu u Beogradu, završio je obuku iz hipnoze u OMNI Hypnosis Training Centar of Slovenia 2010. godine kada počinje da se bavi psihoterapijom i hipnoterapijom.

Možete zakazati putem telefona, mail-a ili jednostavno popunite ovaj formular.