Upitnik za anksiozne poremećaje po DSM-IV

Molim Vas pre nego počnete sa testiranjem, obezbedite sebi mir i tišinu kako biste svu svoju pažnju neometano mogli da usmerili na sam test.
Na sva pitanja odgovorite iskreno i samostalno.