Ostali specifični i nespecifični depresivni poremećaji

Zakažite svoj termin

“Ostali specifični depresivni poremećaji i nespecifični depresivni poremećaji” je kategorija koju je uveo DSM-V i koja menja kategoriju koja je postojala u DSM-IV “Depresivni poremećaj koji nije drugačije definisan”.

Ostali specifični depresivni poremećaji – dijagnoza (F32.8)

Kategorija “Ostali specifični depresivni poremećaji – dijagnoza F32.8” se koristi kada su simptomi koji su karakteristični za depresivni poremećaj prisutni i uzrokuju stres ili pogoršanja, ali ne odgovaraju svim kriterijumima za specifičan poremećaj i kada kliničar odluči da navede razlog zbog kojeg prisutni simptomi ne odgovaraju kriterijumima u potpunosti.

Kliničari se ohrabruju da navedu specifičan razlog (npr: ponavljajuća kratka depresija, kratko trajanje depresivne epizode (4-13 dana), depresivna epizoda sa nedovoljnim simptomima).

Glavni simptomi depresije:
1. Duboka tuga
2. Apatija
3. Uznemirenost
4. Poremećaj sna
5. Promene u telesnoj težini ili apetitu
6. Nedostatak koncentracije
7. Osećaj bezvrednosti
8. Morbidne misli
9. Umor

Primeri pojava koji mogu da budu klasifikovani kao “ostali specifični depresivni poremećaji – F32.8”:

1. Povratna kratka depresija. Trajanje depresivnog razpoloženja i najmanje 4 simptoma depresije u trajanju od 2-13 dana barem jednom mesečno (koje nije povezano sa menstrualnim ciklusom) u najmanje 12 proteklih meseci čija se prezentacija nikada nije poklopila sa kriterijumima za nijedan od depresivnih ili bipolarnih poremećaja i ne odgovara kriterijumima za psihotične poremećaje.

2. Kratkotrajna depresivna epizoda (1-13 dana). Depresivan afekt i najmanje 4 od 8 simptoma od velike depresivne epizode povezana sa značajnim kliničkim stresom ili pogoršanjem koje traje više od 4, a manje od 14 dana kod osobe koja nije ispunila kriterijume ni za jedan depresivni poremećaj ili bipolarni poremećaj i nije u skladu sa kriterijumima za nijedan psihotični poremećaj i ne odgovara kriterijumima za povratnu kratku depresiju.

3. Depresivna epizoda sa nedovoljno simptoma. Depresivni afekat sa najmanje jednim od ostalih osam simptoma za veliku depresivnu epizodu asociranu sa značajnim kliničkim stresom ili pogoršanjem koje traje najmanje 2 nedelje kod individue čije prezentacije nikada nisu zadovoljile kriterijume za bilo koji drugi depresivni ili bipolarni poremećaj, ne odgovara kriterijumima psihotičnim poremećajima i ne odgovara kriterijumima anskioznim i depresivnim poremećajima.

Nespecifični depresivni poremećaj – dijagnoza  (F32.9)

Ova kategorija sugeriše da postoje prezentacije u kojima karakteristike simptoma depresivnog poremećaja koja uzrokuje klinički značajan stres ili pogoršanje u socijalno, profesionalno, ili ostalim važnim oblastima života predominiraju ali ne odgovaraju svim kriterijumima za bilo koji od ostalih poremećaja iz kategorije depresivnih poremećaja.

Kategorija nespecifičan depresivni poremećaj se koristi u situacijama u kojima kliničar odluči da ne navede razlog zbog kojih kriterijum nije ispunjen za specifičan depresivni poremećaj, i sadrži prezentaciju u kojoj navodi nedostatak informacija da bi se postigla preciznija dijagnoza ( npr: u urgetnoj sobi).

Kontaktirajte psihologa Aleksandra Jankovića

Pretplatite se
Obavesti me
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Imate pitanja a niste imali koga da pitate…?