Depresivni poremećaj izazvan supstancama / medikamentima

Zakažite svoj termin

Supstancama / medikamentima izazvan depresivni poremećaj – DSM5

Depresivni poremećaj izazvan supstancama / medikamentima se dijagnostikuje kada se kod individue pojave depresivni simptomi usled konzumiranja psihoaktivnih supstanci (droga, alkolhol, lekovi) ili kao rezultat njihovog povlačenja.

Depresija posle upotrebe droga, alkohola i medikamenata je česta.

Ovakvi poremećaji se obično javljaju i povezani su sa pojedinim supstancama, a alkohol je verovatno najčešći inicijator. Kodiranje zavisi od supstance koja je izazvala poremećaj. Tako da se ime supstance nalazi u imenu samog poremećaja. (npr: alkoholom indukovani depresivni poremećaj).

Supstancama izazvan depresivni poremecaj

Dijagnostički kriterijjum za supstancama/ medikamentima indukovan depresivni poremećaj

A. Istaknut i uporan poremećaj raspoloženja koji predominira u kliničkoj slici i karakteriše ga depresivno raspoloženje ili izraženo umanjeno interesovanje ili uživanje u svim ili u skoro svim aktivnostima.

B. Postoje predhodni dokazi, medicinski pregledi, ili labaratoriski pokazatelji ili oba (1) i (2).

1. Simptomi iz kriterijuma A razvili su se tokom ili ubrzo nakon intoksikacije supstancom ili povlačenjem ili posle izlaganja medikamentima.

2. Uključene supstance/medikamenti su sposobni da proizvedu simptome iz kriterijuma A.

C. Poremećaj nije moguće bolje opisati depresivnm poremećajem koji nije supstancama/medikamentima indukovan. Takvi dokazi nezavisnog depresivnog poremećaja sarže sledeće: Simptomima je predhodila upotreba droga/ alkohola/ medikamenata; simptomi traju značajan vremeski period ( npr: oko mesec dana) nakon prestanka akutnog povlačenja ili teške intoksikacije; ili postoje drugi dokazi koji sugerišu postojanje nezavisnog ne substancama/medikamentima indukovan depresivni poremećaj. Poremećaj se ne javlja isključivo tokom delirijuma.

D. Poremećaj stvara klinički značajan stres ili pogoršanje u socijalnim, profesionalnim ili ostalim oblastima funkcionisanja.

Napomena: Ova dijagnoza bi trebalo da bude postavljena umesto dijagnoze intoksikacije supstancama (droga, alkohol, lekovi) ili povlačenje supstanci samo onda kada se simptomi iz kriterijumu A predominiraju u kliničkoj slici i kada su dovoljno teški da zahtevaju kliničku pažnju.

Droga/ alkohol / medikamenti koji su potvrdjeni uzročnici depresivnog poremećaja. Supstance/medikamenti koji su potvrdjeni uzročnici depresivnog poremećaja sa kodovima dati su u tabeli:

ICD -10-CM
ICD-9-CM Sa upotrebom supstanci Blag Sa upotrebom supstanci Umeren ili težak Bez upotrebe poremećaj
Alkohol 291.89 F10.14 F10.24 F.10.94
Phencyclidine 292.84 F16.14 F16.24 F.16.94
Ostali halucinogeni 292.84 F16.14 F16.24 F.16.94
Inhalanti 292.84 F18.14 F18.24 F.18.94
Opoidi 292.84 F11.14 F11.24 F.11.94
Sedativi, hipnotici, anksiolitici 292.84 F13.14 F13.24 F.13.94
Amfetamin (ili ostali stimulant) 292.84 F15.14 F15.24 F.15.94
Kokain 292.84 F14.14 F14.24 F.14.94
Ostale (nepoznate) supstance 292.84 F19.14 F19.24 F.19.94

Kontaktirajte psihologa Aleksandra Jankovića

Pretplatite se
Obavesti me
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Imate pitanja a niste imali koga da pitate…?