fbpx

Prevremena ejakulacija – dijagnoza F52.4

Zakažite svoj termin

Prevremena/ prerana / preuranjena ejakulacija

Prevremena ejakulacija je jedan od najčešćih oblika seksualne disfunkcije muškaraca. Češća je i od impotencije (erektilne disfunkcije). Prevremena ejakulacija predstavlja ozbiljan problem koji se odražava i na seksualno ponašanje, samopouzdanje i kvalitet života muškarca. Muškarac se zbog tog problema obično povlači u sebe, izbegava seksualne odnose, ili pak postaje agresivan, optužujući partnera za problem.

Do preuranjene ejakulacije dolazi kada muškarac tokom seksualnog odnosa ejakulira ranije nego što bi on ili njegova partnerka želeli. Prevremena ejakulacija je uobičajena seksualna tegoba. Procene se razlikuju, ali čak 1 od 3 muškarca kaže da ima ovaj problem u nekom trenutku.

Sve dok se to dešava retko, nije razlog za zabrinutost. Međutim, možda ćete dobiti dijagnozu preuranjene ejakulacije ako:

  • Uvek ili skoro uvek dolazite do ejakulacije u roku od jednog minuta od penetracije;
  • Ne možete da odložite ejakulaciju tokom seksualnog odnosa sve ili skoro sve vreme;
  • Osećate se uznemireno i frustrirano i kao rezultat toga izbegavate seksualnu intimnost;

I psihološki i biološki faktori mogu igrati ulogu u prevremenoj ejakulaciji.

Iako se mnogi muškarci osećaju neprijatno kada pričaju o tome, prevremena ejakulacija je uobičajeno stanje koje se može lečiti.

Preuranjena ejakulacija F52.4 – Dijagnostičke Karakteristike DSM5

Prevremena (prerana) ejakulacija se manifestuje ejakulacijom koja se javlja pre ili nedugo nakon vaginalne penetracije.

Vreme latencije intravaginalne ejakulacije od 60 sekundi je odgovarajuća granica za dijagnozu doživotne prerane (preuranjene) ejakulacije kod heteroseksualnih muškaraca. Nema dovoljno podataka da bi se utvrdilo da li se ovaj kriterijum trajanja može primeniti na stečenu prevremenu (ranu) ejakulaciju. Definicija trajanja se može primeniti na muškarce različite seksualne orijentacije i na različite seksualne aktivnosti.

Prevremena ejakulacija – Dijagnostički kriterijumi (F52.4)

A. Uporni ili ponavljajući obrazac ejakulacije koji se javlja tokom partnerske seksualne aktivnosti u roku od približno 1 minuta nakon vaginalne penetracije i pre nego što pojedinac to poželi.

Napomena: Iako se dijagnoza prerane (rane) ejakulacije može primeniti na osobe koje se bave nevaginalnim seksualnim aktivnostima, specifični kriterijumi trajanja nisu utvrđeni za ove aktivnosti.

B. Simptom iz kriterijuma A mora biti prisutan najmanje 6 meseci i mora se pojaviti u skoro svim ili svim (približno 75%-100%) prilikama seksualne aktivnosti (u identifikovanim situacionim ili, generalizovanim, u svim kontekstima).
C. Simptom u kriterijumu A izaziva klinički značajan stres kod pojedinca.

D. Seksualna disfunkcija se ne može bolje objasniti neseksualnim mentalnim poremećajem ili kao posledica ozbiljnog poremećaja u vezi ili drugih značajnih stresora i ne može se pripisati efektima supstance/leka ili drugog medicinskog stanja.

Neophodno je navesti dužinu prisutnosti prevremene ejakulacije, da li je:
Doživotna: Poremećaj je prisutan otkako je osoba postala seksualno aktivna.
Stečena: Poremećaj je počeo nakon perioda relativno normalne seksualne funkcije.

Takođe je neophodno da muškarac navede kada se javlja prevremena ejakulacija, da li je:

Generalizovana: Nije ograničena na određene vrste stimulacije, situacije ili partnera.
Situaciona: javlja se samo kod određenih vrsta stimulacije, situacija ili partnera.

I da navede trenutnu ozbiljnost preuranjene ejakulacije:

Blaga: Ejakulacija se javlja u roku od približno 30 sekundi do 1 minuta od vaginalne penetracije.
Umereno: Ejakulacija se javlja u roku od približno 15-30 sekundi od vaginalne penetracije.
Teška: Ejakulacija se javlja pre seksualne aktivnosti, na početku seksualne aktivnosti ili u roku od približno 15 sekundi od vaginalne penetracije.

Povezane funkcije koje podržavaju dijagnozu prerane ejakulacije F52.4

Mnogi muškarci sa preranom ejakulacijom žale se na osećaj nedostatka kontrole nad ejakulacijom i prijavljuju bojazan zbog svoje očekivane nesposobnosti da odlože ejakulaciju u budućim seksualnim susretima.

Sledeći faktori mogu biti relevantni za procenu bilo koje seksualne disfunkcije:

1) Faktori partnera (npr. seksualni problemi partnera, zdravstveno stanje partnera);
2) Faktori odnosa (npr. loša komunikacija, neslaganja u želji za seksualnom aktivnošću);
3) Faktori individualne ranjivosti (npr. loša slika o telu, istorija seksualnog ili emocionalnog zlostavljanja), psihijatrijski komorbiditet (npr. depesija, anksioznost) i stresori (npr. gubitak posla, žalost);
4) Kulturološki/religijski faktori (npr. inhibicije vezane za zabranu sekualnih aktivnosti, stavovi prema seksualnosti); I
5) Medicinski faktori relevantni za prognozu, tok ili lečenje.

Prevalencija/učestalost prevremene ejakulacije

Procene prevalencije prerane (prevremene) ejakulacije uveliko variraju u zavisnosti od definicije koja se koristi. Na međunarodnom nivou, više od 20%-30% muškaraca starosti 18-70 godina izražava zabrinutost zbog toga koliko brzo ejakuliraju. Sa novom definicijom prerane (prevremene) ejakulacije (tj. ejakulacije koja se javlja u roku od približno 1 minuta od vaginalne penetracije), samo 1%-3% muškaraca bi imalo dijagnozu ovog poremećaja. Prevalencija prerane (rane) ejakulacije može se povećati sa godinama.

Razvoj i kurs preuranjene ejakulacije

Po definiciji, doživotna prerana (prevremena) ejakulacija počinje tokom početnih seksualnih iskustava i nastavlja se nakon toga. Neki muškarci mogu doživeti preuranjenu ejakulaciju tokom svojih početnih seksualnih susreta, ali vremenom dobijaju kontrolu nad ejakulacijom.

Postojanost problema sa ejakulacijom duže od 6 meseci određuje dijagnozu prevremene (prerane) ejakulacije.

Rizik i prognostički faktori prevremene ejakulacije

Prevremena (preuranjena) ejakulacija može biti češća kod muškaraca sa anksioznim poremećajima, posebno socijalnim anksioznim poremećajem (socijalna fobija).

Genetski i fiziološki faktori. Postoji umereni genetski doprinos dugotrajnoj prevremenoj (ranoj) ejakulaciji. Prevremena (rana) ejakulacija može biti povezana sa polimorfizmom gena transportera dopamina ili polimorfizma gena transportera serotonina.

Bolesti štitne žlezde, prostatitis i odvikavanje od leka su povezani sa stečenom prevremenom (ranom) ejakulacijom.

Mere pozitronske emisione tomografije regionalnog cerebralnog krvotoka tokom ejakulacije pokazale su primarnu aktivaciju u mezocefalnoj prelaznoj zoni, uključujući i ventralnu tegmentalnu oblast.

Dijagnostička pitanja vezana za kulturu

Percepcija onoga što čini normalnu latenciju ejakulacije je različita u mnogim kulturama. Izmerene latencije ejakulacije mogu se razlikovati u nekim zemljama. Takve razlike se mogu objasniti kulturnim ili verskim faktorima, kao i genetskim razlikama među populacijama.

Prevremena (prerana) ejakulacija je seksualni poremećaj kod muškaraca. Muškarci i njihovi seksualni partneri mogu se razlikovati u percepciji onoga što predstavlja prihvatljivu latenciju ejakulacije. Kod žena može biti sve veća zabrinutost zbog rane ejakulacije kod njihovih seksualnih partnera, što može biti odraz promena društvenih stavova o ženskoj seksualnoj aktivnosti.

Funkcionalne posledice prevremene (rane) ejakulacije

Obrazac prerane (rane) ejakulacije može biti povezan sa smanjenim samopoštovanjem, osećajem nedostatka kontrole i negativnim posledicama po partnerske odnose. Takođe može izazvati lični stres kod seksualnog partnera i smanjeno seksualno zadovoljstvo kod seksualnog partnera. Ejakulacija pre penetracije može biti povezana sa poteškoćama u začeću.

Lečenje Prevremene Ejakulacije i Hipnoterapija

Kako hipnoterapija može da pomogne kod prevremene ejakulakcije?

Hipnoterapijom ćemo učiniti da osoba bude dovoljno mentalno jaka da kontroliše svoj nagon, ceo seksualni odnos, i sebe i partnerku, da vlada situacijom , da vlada sobom i svojim nagonima. Teži se ka tome da bude ovde i sada, usmeren na moment i na partnera, da izađe iz sebe i seks fantazija i usmeri čula ka partneru. Da pruži zadovoljstvo.  

Kako izgleda hipnoterapija za lečenje seksualne disfunkcije?

U prvoj fazi je neophodno da odradimo unutrašnje skeniranje, gde on odstupa od poželjnog i kada uočimo ta odstupanja u drugoj fazi ih „peglamo“.

U prvoj fazi moram da istražim odstupanje od normalnog i da vidim da li klijent sam sebi pravi problem jer čovek u stvari sam sebi napravi negativnu naviku iz koje ne ume da izađe i sa tom sa negativnom navikom dolazi do seksualne disfunkcije.

Patren je uvek sličan

Negativnom navikom svaki put ulazi u seksualni odnos i dolazi do seksualne disfunkcije.

Kroz rad sa klijentima ustanovio sam su često neki od sledećih faktora prisutni

  • Da klijent sam sebe previše stimuliše;
  • Previše je povezan sa fetišom i seksulanom fantazijom i svodi se na to da je pogrešan pristup seksulnom odnosu;
  • Da je sebičan a toga nije svetan;
  • Da se previše uzbuđuje;
  • Da ne uživa u procesu i previše usmeren ka sebi

Koje su stvari je neophodno podeliti sa psihoterapeutom?

Kod lečenja prevremene ejakulacije često postavljam sledeća pitanja „Ko su to tvoji fetishi? Šta je to što te tačno uzbuđuje? Koji deo tela? Koja zamisao?“

Na psihoterapiji ne postoji odgovor ne znam, jer u stvari odgovor „ne znam“, znači da klijent ne želi da sarađuje ili ne želi da porazmisli na pitanje koje dobio od terapeuta i da naj način sabotira proces.

Tako da je neophodno da klijent dobrovoljno dolazi na terapiju i da želi da istinski reši problem, što se ispoljava tako što želi da porazgovara o svakom pitanju i da uđe u dublju psihu i da porazmisli i potraži odgovor.

Diskrecija zagarantovana, sve što pričamo ostaje između nas.

Moj cilj je da ti pomognem da vratiš potpunu kontrolu nad sobom i svojim seksualnim životom. 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

postavite pitanje ili ostavite komentar

Pretplatite se
Obavesti me
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Srodne teme