REVISK

REVISK

REVISKZakažite testiranjeREVISK Revidirana skala za merenje inteligencije dece po principima Vekslera je test koji se odavno koristi u svetu za procenu inteligencije polaznika u školu. Predstavlja veoma važnu komponentu kod procene psihičkih i intelektualnih...
MMPI 2 Test

MMPI 2 Test

MMPI 2 TestZakažite testiranjeMMPI 2 Test (Minesota Multifazični inventar ličnosti za adolescente) Autori ovog testa su psiholog Starke Hathaway (1903-1984) i neurolog John McKinley(1891-1950). Prva verzija testa je nastala 1940. godine, a sledeća poboljšana verzija...
Plucikov test

Plucikov test

Plucikov testZakažite testiranjePlucik Robert Plutchik (21. Oktobar 1927. – 29. April 2006.g.), psiholog rođen u Americi,napisao brojne knjige na temu emocija. Dugi niz godina je izučavao ovu temu. Došao je do zaključka da postoji 8 primarnih emocija: bes, strah,...
Test Big 5

Test Big 5

Test Big 5Zakažite testiranjeDa li nasleđujete tipove ličnosti od Vaših roditelja ili ih Vi formirate tokom odrastanja? Odgovor je i jedno i drugo. Na formiranje strukture ličnosti uticaj imaju geni u okolina. Prema istraživanjima postoje 5 osnovnih tipova ličnosti:...