Lečenje Socijalne fobije

Lečenje Socijalne fobije

Lečenje Socijalne fobije

Zakažite svoj termin

Uvod

Lekovi i antidepresivi u lečenju socijalne fobije

Ako odete kod psihijatra da  tražite pomoć za lečenje socijalne fobije ili  anksioznog poremećaja dobićete  lekove. Ovo može biti velika pomoć u kratkom roku. Međutim, dugotrajna upotreba može imati neprijatne ili štetne sporedne efekte.

Benzodiazepini imaju anti-anksiozne svojstva i redovno se preporučuje za lečenje stresa i socijalne fobije. Nažalost, dok takvi lekovi mogu da pomognu u početku uz simptome socijalne fobije, preterana upotreba može da dovede do pogoršanja.

Prekomerna upotreba može da izazove pojavu paničnog poremećaja ili pogoršati simptome. alkohola ili zavisnost lekova je odgovoran za oko polovinu svih slučajeva tretiranih mentalnog zdravlja kod oboljenja kao što su napad panike.

Mnogi moji  klijenti koji dolaze u potrazi za rešenjem za svoje socijalne fobije su već bili kod lekara I dobili recept, ali svesni da lekovi nedaju trajno rešenje i spremni su da pronađu trajni  izlaz i koji će ih osloboditi od socijalne fobije. Farmaceutske kompanije su spremni da promovišu Antidepresivi kao ključ. U najboljem slučaju, Antidepresivi mogu samo ublaže  anksioznost, i obično problem se vraća čim prestane se sa upotrebom lekova. Klinička ispitivanja pokazuju da je hipnoterapija efikasnija od lekova u dužem vremenskom periodu.

Nedavno su naučnici izjavili da postoje ozbiljne sumnje u pogledu efikasnosti lekova. Da biste saznali više, možete pročitati istinu o antidepresiva. Ako je socijalna anksioznost uništava vaš život, ne patite u tišini. Možete početi proces suočavanja sa socijalnom fobijom i vodii normalan život. Molim vas da me kontaktirate da saznate više o tome kako hipnoterapija može da pomogne. Pa hajde, probajte! Prevazilaženje socijalne fobije!

Strah od odbacivanja!

Strah od odbacivanja!

Uvod Kod straha od odvajanja dete se boji da će nekim slučajem biti razdvojeno od roditelja (da će se izgubiti, da će roditelj umreti itd.), a kod  straha od odbacivanja dete se boji da će ga roditelji namerno ostaviti zato što ga ne vole, ili zato što više vole neko...

Strah od gubitka kontrole

Strah od gubitka kontrole

Uvod Strah od gubitka kontrole je redovni pratilac i sastavni  pre svega: napada panike i opsesivno – komplusivnog poremećaja. U osnovi straha od gubtika kontrole je pogrešna, netačna procena osobe da će u nekom trenutku izgubiti kontrolu nad svojim ponašanjem i/ili...

Fobije

Fobije

Uvod Fobije su ekstreman, abnormalan strah. Kako dolazi preterane reakcije na situaciju? Ponekad su razlozi poznati, ali uglavnom nema svesnog poimanja uzroka. Lečenje se može usmeriti ka iznalaženju odgovora na pitanje „zašto“, ili se možemo boriti sa situacijom...

Nema Potrebe Da Više Odlažete. Krenite Svojim Putem Sada.

Strah od straha

Strah od straha

Strah od straha

Zakažite svoj termin

Uvod

Takav strah je nešto najgore šta možemo sebi uraditi. Sa svim našim negativnim osećajima moramo biti tolerantni pa tako i sa ovim. Razne nesretne prilike kroz naš život su nas učinile plašljivim tako da i sama pomisao na budućnost ili neke buduće događaje u nama stvara strah kako ćemo reagovati na njih. Toliko ih ponavljamo da nam postaju svakodnevnica. Pobediti ih možemo samo drugačijim načinom razmišljanja(optimizmom).

Nisu toliko važne okolnosti oko nas niti problemi s kojima se susrećemo nego naš stav prema njima. Mnogi ljudi se boje npr. zmija,a neznaju da im mnogo više šteti taj strah nego ugriz zmije(osim nekih ekstraotrovnih a njih kad nas nema). Mnogi se boje morskih pasa a neznaju da u svetu broj nastradalih od njih je jako malo. S druge strane niko se ne boji da sedne za volan pijan ili drogiran a tu je mnogo veća opasnost. Opravdani strah je dobar i čuva nas od neprilika ali on je neuporedivo manji od naših iluzornih strahova.

Ne postoji osoba koja nema svojih problema i neprilika ali kad ih hrabro pogledamo u oči gubi se taj strah od straha. Tada nam je bol neuporedivo manja pa kažemo:”..gde ste problemi da vam pokažem ko sam..”. Život nam tada postaje radostan izazov jer i ako pogrešimo nije greh. Bolje pokušati i pogrešiti nego ne pokušati ništa. Greške nam postaju pouka i jedini put unutarnjem miru. Greška nema smisla ako ne izvučemo pouku. Kad se odreknemo želje da budemo savršeni problemi neće otići odmah ali ih se nećemo panično bojati već hrabro krenuti u nove izazove.

Strah je emocija koja nas zaustavlja u našim akcijama

Ako joj dopustimo da to i učini, samo je jačamo. Umesto toga, mnogo je bolja opcija suočiti se sa strahom, dopustiti sebi da prođemo kroz njega nastavljajući da radimo ono u čemu nas isti sprečava. Kvalitet našeg života jako je duboko povezan sa emocijama koje imamo u sebi i sa kojima provodimo dane. Izbor je na nama koju emociju ćemo svakog dana odabrati kao prioritetnu. Što bolje emocionalno stojimo, to ćemo postići veće uspehe u životu, nego se prepustiti da nas vodi strah.

Strah od odbacivanja!

Strah od odbacivanja!

Uvod Kod straha od odvajanja dete se boji da će nekim slučajem biti razdvojeno od roditelja (da će se izgubiti, da će roditelj umreti itd.), a kod  straha od odbacivanja dete se boji da će ga roditelji namerno ostaviti zato što ga ne vole, ili zato što više vole neko...

Strah od gubitka kontrole

Strah od gubitka kontrole

Uvod Strah od gubitka kontrole je redovni pratilac i sastavni  pre svega: napada panike i opsesivno – komplusivnog poremećaja. U osnovi straha od gubtika kontrole je pogrešna, netačna procena osobe da će u nekom trenutku izgubiti kontrolu nad svojim ponašanjem i/ili...

Fobije

Fobije

Uvod Fobije su ekstreman, abnormalan strah. Kako dolazi preterane reakcije na situaciju? Ponekad su razlozi poznati, ali uglavnom nema svesnog poimanja uzroka. Lečenje se može usmeriti ka iznalaženju odgovora na pitanje „zašto“, ili se možemo boriti sa situacijom...

Nema Potrebe Da Više Odlažete. Krenite Svojim Putem Sada.

Samopouzdanje – najvažniji faktor ličnog uspeha

Samopouzdanje – najvažniji faktor ličnog uspeha

Samopouzdanje – najvažniji faktor ličnog uspeha

Zakažite svoj termin

Uvod

Koliko puta ste se zapitali zbog čega su neke osobe toliko sigurne u sebe, dok druge nemaju dovoljno vere u svoje sposobnosti? Kada verujemo u sebe, osećamo se toliko kreativno i ispunjeno da možemo da postignemo i više od onoga što se od nas očekuje. U suprotnom, sputavaju nas strahovi i koče sumnje. Šta utiče na naše samopouzdanje? Izgled, obrazovanje, novac, sredina u kojoj smo odrasli, vaspitanje. Samopouzdanje je crta ličnosti s kojom se ne rađamo, već ga stičemo i razvijamo čitavog života. To je, u stvari, sigurnost u sebe i svoje sposobnosti, odnosno kako sebe vidimo i vrednujemo.

Jedan je od najvažnijih faktora ličnog uspeha i može se sticati i razvijati, ali i gubiti. Veće je kada smo zadovoljni sobom i svojim trenutnim ili životnim uspesima, ali i kada nas i drugi poštuju i uvažavaju.
– Postoje dve vrste samopouzdanja, kratkoročno emocionalno samopouzdanje i dugoročno logično samopouzdanje. Kada smo svesno samopouzdani, osećamo se jako lepo i moćno, imamo osećaj kao da su nam sposobnosti bolje i izoštrenije nego obično. Svesno podižemo svoje samopouzdanje tako što slušamo muziku koja nas “diže”, na primer, pre govora u javnosti, takmičenja ili važnog izlaska i sastanka. Kao i sve druge emocije, ovaj osećaj ne može da traje dugo, pa se pre ili kasnije vraćamo na staro.

Dugoročno logično samopouzdanje zasnovano je na logičkim zaključcima koje imamo o sebi i svojim sposobnostima. Ova vrsta samopouzdanja potiče iz našeg životnog iskustva i izgrađuje se vremenom. Na primer, kada smo svesni da smo u nekoj aktivnosti, znanju ili veštini mnogo bolji od drugih, matematici, muzici, zanatskoj veštini, nekoj naučnoj disciplini ili profesionalnoj aktivnosti. Gubitak samopouzdanja u velikoj meri odvlači životnu, pokretačku energiju. A nedostatak energije ometa ostvarivanje životnih ciljeva, želja i potreba, što stvara frustracije i nezadovoljstvo sobom. Nezadovoljstvo sobom je najkraći put da se izgubi samopouzdanje.

Povratite samopozdanje

Mogućnost i sposobnost da se uzdamo samo u sebe i svoje potencijale dovodi nas do samospoznaje, što je čovekovo najveće postignuće. Biti svestan svojih kapaciteta, voleti sebe i znati da svaki čovek govori, radi i ponaša se iz svoje pozicije i stanja, deo je sazrevanja i prihvatanja sebe i drugih onakvima kakvi jesu.

Samopouzdanje nije nešto sa čim se rađamo

Nije nasledno. Ono se gradi i ruši.

Slika o sebi ili spoznaja sebe je to kako vidimo sebe, kako opisujemo sebe i svoja unutrašnja stanja. Spoznavanje sebe težak je i složen zadatak. Dete počinje sa spoznajom sebe već u prvim mesecima života, kada gradi poverenje u svoje roditelje.  Ono upoznaje sebe igrom, a odnos prema sebi gradi najviše na osnovu roditeljskog reagovanja, komentara koje mu odrasli upućuju, onoga što roditelji o njemu misle i verbalizuju, kada i kako ga hvale, kada i zbog čega ga kude… Ovi roditeljski komentari, pohvale, grdnje, mišljenja, primedbe…odlučujući su za detetovo viđenje sebe.

Kada dete ima zdrav, pozitivan odnos prema sebi, pozitivnu sliku sebe, ono poznaje sebe, poznaje svoje najbolje i najslabije strane, poznaje svoje prednosti i ograničenja, zna šta može, a šta ne može, zna u čemu je dobro, i šta još treba da nauči… Prihvata sebe takvim kakvo jeste, voli sebe i na taj nacin razvija samopouzdanje.

Pozitivan odnos prema sebi donosi samopouzdanje, samopoštovanje, sigurnost u sebe, bolji uspeh. Stvara se skladna, pozitivna relacija sa drugima, i poverenje u druge.Razvija se emocionalna stabilnost. Povećeva se verovatnoća uspešnog “nošenja” sa stresom u životno nepovoljnim situacijama. Govoriti detetu i stvarati osećaj da nikada nije dobro, posramljivati ga i negirati njegova postignuća, vodi u loše samopouzdanje.

Kako ojačati samopouzdanje?

Razviti samopouzdanje u 14 koraka!

Prihvati sebe
Zapamti – nitko nije savršen. Važno je prihvatiti sebe uprkos tim nesavršenostima. Svatko ima svoju vrednost i prava samim time što jeste.

Obrati pažnju na svoje snage i uvažavaj ih.

Nesamopouzdani su puno više orijentirani na svoje neuspehe i mane, nego na snage i uspehe. Napiši listu 10 pozitivnih osobina, snaga ili uspeha i pročitaj je svaki dan (ili bar kad „padneš u krizu“). Na kraju dana obrati pažnju na uspešne i dobre situacije i stvari koje su ti se dogodile u danu. Otkrij kako si ti tome doprinio („prijatelj mi je pomogao – a ja sam doprinio da izgradim to prijateljstvo!“). Budi ponosan na svoja postignuća. Nabroji sebi na što si ponosan. Koje su tvoje jake strane? (Ako ti je to problem – pomisli kako bi te opisao dragi prijatelj, ili član obitelji koji te voli.)

Realnije sagledaj svoje slabosti i pogreške.

Uči iz njih. Vidi što možeš napraviti i koje veštine trebaš razviti, te radi na njima. Svatko ima svoje slabije razvijene tačke, to nije znak da smo loši. Jednostavno – imamo dijelove na kojima možemo poraditi i uz uloženi trud unapredeti te stvari kod sebe.

Doživljaj uspeha motivise nas i diže samopouzdanje.

Prepoznaj postignuti uspeh! Možda si tako strog prema sebi da i kad uspeš to ne pripisuješ sebi nego spletu sretnih okolnosti i drugima. Priznaj sebi zasluge. Postavi realne kriterijume uspeha (jer ako su ti previsoki kriteriji malo toga ćeš doživeti kao uspeh). Priseti se uspeha na koje si ponosan.
Promeni fokus!

Umesto brige „hoću li doživeti neuspeh“ i pokušaja izbegavanja greški – radi se usmeri se na postizanje ciljeva i razvijanje za to potrebnih veština i znanja.  Pohvali se za uloženi trud i napor, a ne samo za postignuti rezultat.
Istraj u nošenju s preprekama.

Prepreke i (privremeni) neuspeh su deo puta prema uspehu. Nisu greške test tvoje vlastite vrednosti. Ako trenutno i ne ide – ne znači kako nikad nećeš rešiti te probleme. Ne gubi nadu. Prouči situaciju i vidi što možeš napraviti drugačije. Prepreke nas mogu ojačati i „natjerati“ da izvučemo dodatne snage, razvijemo nove veštine, potražimo podršku i savet.

Prestani se upoređivati s drugima.

Takmici  se samo sa sobom – koliko si danas napredovao u odnosu na juče ili pre mesec ili godinu dana. Pohvali sebe za napredak i postavljaj nove ciljeve.
Brini za sebe. Osluškuj svoje potrebe i osećaje. Ako si tužan – potraži utehu. Ako ti je potrebna podršku – zatraži je. Ako si ljut jer ti se ne sviđa način kako se neko ponaša prema tebi – imaš pravo to pokazati. Ako želiš vreme za sebe ili ti nešto ne odgovara – u redu je, imaš pravo to tražiti za sebe. Otkri koje te situacije brinu, zašto i deluj da promeniš ono što ti se ne sviđa.
Prestani brinuti što drugi misle o tebi!

Prirodno je da  želimo da se  svidjamo drugima i ostaviti dobar utisak. Ipak  preterano o tome brinuti znači biti osetljivi na neke usputne komentare i razočarenja. Dok ti brineš što druga osoba misli o tebi – ona verovatno brine što ti misliš o njoj. Stoga – reci sebi „Ok, volio bih se svidjeti drugima, no nije moguće svidjeti se svima. U redu je ako i ne misle svi kako sam apsolutno cool. Imam važne osobe (prijatelje, rodjake…) koji me cene. Najvažnije je da sam znam da sam ok.“
Preispitaj svoje kriterijume uspeha

Koliko dobar i uspešan moram biti da bih to cenio i bio ponosan na sebe? Moraš li biti najbolji da bi to bilo dovoljno dobro? Meriš li po istim strogim kriterijima i druge?  Umanjuješ li svoje uspehe.
Postavi realističnija očekivanja – često se misli o idealnom ja i „kakav bi trebao biti“. Taj  je lik uglavnom „prenaglasen“ i veroatno ti se čini nedostižan i u odnosu na njega se sam sebi činiš preobičan. Znaj da dok ne prihvatimo sebe ne možemo  biti usmereni prema svojim ciljevima. Uz to, neka to bude realistična slika. Od toga savršenstva – zamisli znaš li nekog tko udovoljava tim kriterijima? Možda si prestrog prema sebi?
Razvij veštine potrebne za uspeh.

Danas znamo da su za uspeh u životu važno znati i zauzeti se za sebe, jasno komunicirati, rešavati probleme, nositi se sa stresom… Poradi na njihovu razvoju.
Ohrabri se 

Umesto „Kako sam glup, jadn, isp0 sam smešan“ reci sebi „Ok, nisam sretan kako je prošao. Moram isplanirati kako to ispraviti. Mogu ja to, nije tako strašno. Bit će teško, no rešavao sam teške situacije i pre. Mogu potražiti pomoć, mogu (nabroji sebi šta sve možeš)“ Pomisli što bi savetovao dragom prijatelju u sličnoj situaciji? Kako bi ga ohrabrio i podržao? Budi tako dobar i prema sebi – umesto da samokritikujes i „spuštaš“.

Ne vrti stalno film sa starim neuspesima i situacijama kad si se „izblamirao“.
Seti se kako su nekoj  situaciji bio izvor smeha, pogledaj tu situaciju sa vremenske distance. Zapitaj se „Hoće li za deset godina ova situacija biti tako jako važna?“ Čemu čekati 10 godina – promeni pogled na nju danas, radije se orjentisi na sadašnje trenutke i buduće korake.

Sada je tvoje samopouzdanje ojacano!

Ako se i dalje osecas nesigurno i sumnjas u sebe, potrazi pomoc da razvijes samopouzdanje.

Hipnoza za povećanje samopouzdanja

Da li ste se nekada osetili nedovoljno jakim ili nedovoljno dobri da se suočite sa nekim izazovima? Da li ste nekada bili preplavljeni osećajem slabosti ili nesigurnosti. Ako je Vaš um otvoren prema pozitivnim mislima o sebi i Vašim sposobnostima onda će se ove misli pretvoriti u navike i dela koja ispunjuju samopouzdanjem.

Ako Vam je potrebno povećanje samopouzdanja ne postoji bolji način da pronađete pomoć nego u Vašem umu.

Problem je u tome što je svest odličan absorber. Svest prikuplja većinu informacija bez obzira da li ste Vi svesni toga ili ne. Jedan od najjačih dokaza za ovu tvrdnju je da svest prikuplja i negativne misli. Zato, ako Vam je potrebno samopouzdanje, svest prepuna negativnih misli definitivno Vam neće pomoći.

1. Identifikujte negativne misli. Prvo što treba da uradite je da identifikujete koje faktore treba da eliminišete. Postavite sebi jednostavno pitanje: koji su negativni elementi u Vašem životu? Obično negativne misli dovedu u pitanje Vaše sposobnosti i tada postanete samokritični. Vaša svest isto lako pamti negativne komentare iz okoline što dalje nadograđuje i obeshrabrujuće misli u Vaš um.

2. Dozvolite da Vaša prava ličnost isplovi na površinu. Vaša prava ,prirodna ličnost leži ispod akumiliranih negativnih misli. Svi su sposobni da imaju samopouzdanje i da imaju poštovanje prema sebi, Vi ste sopstveni izvor snage. Jednom kada završite sa ,,struganjem” sloja negativnosti sve što treba da uradite je da dozvolite da Vaša prava ličnost ispovi na površinu.

3. Okružite sebe pozitivnim stvarima. Samopouzdanje leži u Vama. Jednom kada ga kanališete u nepresušni izvor snage, morate znati i kako da sprečite da se ono nađe opet ispod sloja negativnih misli. Da bi ste se odbranili od negativnih misli okružite sebe ljudima i stvarima koje će Vas ohrabriti. Vaša okolina ima veliki uticaj na Vas. Ako su ljudi oko Vas pozitivni Vi ćete sakupljti tu pozitivnu energiju od njih, ali ako provodite vreme sa negativnim ljudima njihova negativnost će se prebaciti i na Vas.

4. Zaštitite sebe od nekontrolisanih okolnosti. Lako je da izaberete sa kim ćete provoditi vreme. Kako god, postoje mnoge stvari koje su van naše kontrole i upravo te stvari mogu proći kroz filter negativnosti i ugroziti novostvoreno samopouzdanje, mada pošto neke stvari su van naše kontole kako onda žaštititi sebe, ostaje pitanje.

5. ,,Proširite” svoju podsvest. Jedini način kako potpuno da zaštitite svoj um od negativnih elemenata koje dolaze od strane nekontrolisanih okolnosti i događaja je da ,,naoružate” svoju svest samo pozitivnim mislima. Pošto je Vaša svest potpuno izlozena raznim uticajima jedino je možete štititi pomoću Vaše podsvesti. Vi možete postići ovo tako što ćete korisititi samohipnozu kako bi ojačali Vašu veru u sebe i sposobnosti. Takođe mozete dobiti besplatne mp3 snimke. U ovim snimcima se nalaze poruke koje duboko ulaze u podsvest. Samo treba da slušate odgovarajuće poruke koje će potvrditi Vaše pozitivne misli.

Neke od poruka mogu biti npr.:

Ja sam sposoban da ostvarim svoje ciljeve.
Ja svaki problem smatram kao novo iskustvo.
Ja mogu prevazići sve prepreke.
Ja mogu da poboljšam kvalitet mog života.

Ovakve poruke mogu pomoći da se rešite negativnih misli. Ako verujete u ove tvrdnje podsvesno, one će stvoriti takvu pozitivnu energiju da će odmah doći do poboljšanja Vaših sposobnosti i percepcija.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Strah od odbacivanja!

Strah od odbacivanja!

Uvod Kod straha od odvajanja dete se boji da će nekim slučajem biti razdvojeno od roditelja (da će se izgubiti, da će roditelj umreti itd.), a kod  straha od odbacivanja dete se boji da će ga roditelji namerno ostaviti zato što ga ne vole, ili zato što više vole neko...

Strah od gubitka kontrole

Strah od gubitka kontrole

Uvod Strah od gubitka kontrole je redovni pratilac i sastavni  pre svega: napada panike i opsesivno – komplusivnog poremećaja. U osnovi straha od gubtika kontrole je pogrešna, netačna procena osobe da će u nekom trenutku izgubiti kontrolu nad svojim ponašanjem i/ili...

Fobije

Fobije

Uvod Fobije su ekstreman, abnormalan strah. Kako dolazi preterane reakcije na situaciju? Ponekad su razlozi poznati, ali uglavnom nema svesnog poimanja uzroka. Lečenje se može usmeriti ka iznalaženju odgovora na pitanje „zašto“, ili se možemo boriti sa situacijom...

Nema Potrebe Da Više Odlažete. Krenite Svojim Putem Sada.

Uzroci anksioznih poremećaja

Uzroci anksioznih poremećaja

Uzroci anksioznih poremećaja

Zakažite svoj termin

Uvod

Dugoročni, predisponirajući uzroci anksioznih poremećaja

1. Nasleđe
2. Okolnosti u detinjstvu
• Roditelji prenose preobazriv pogled na svet
• Roditelji su suviše kritični i postavljaju preterano visoke zahteve
• Emocijonalna nesigurnost i zavisnost
• Roditelji sputavaju samopotvrđivanje
3. Nagomilan stres

Biološki uzroci anksioznih poremećaja
1. Fiziološke osnove panike
2. Napadi panike
3. Generalizovana anksioznost
4. Opsesivno-kompulsivni poremećaj
5. Zdrastvena stanja koja doprinose nastanku anksioznosti i napada panike

Kratkotrajni uzroci – „okidači“ anksioznih poremećaja
1. Stresori koji ubrzavaju napade panike
• Značajan lični gubitak
• Značajna životna promena
• Stimulansi i opojne droge
2. Uslovljavanje i poreklo fobija
3. Trauma, jednostavne fobije i posttraumatski stresni poremećaj

Održavajući uzroci anksioznih poremećaja
1. Izbegavanje fobičnih situacija
2. Anksiozan unutrašnji govor
3. Iskrivljena uverenja
4. Potisnuta osećanja
5. Nedostatak asertivnosti
6. Nedostatak sposobnosti za brigu o sebi
7. Mišićna napetost
8. Stimulansi i drugi faktori u ishrani
9. Visoko stresan način života
10. Nedostatak smisla ili svrhe života

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Strah od odbacivanja!

Strah od odbacivanja!

Uvod Kod straha od odvajanja dete se boji da će nekim slučajem biti razdvojeno od roditelja (da će se izgubiti, da će roditelj umreti itd.), a kod  straha od odbacivanja dete se boji da će ga roditelji namerno ostaviti zato što ga ne vole, ili zato što više vole neko...

Strah od gubitka kontrole

Strah od gubitka kontrole

Uvod Strah od gubitka kontrole je redovni pratilac i sastavni  pre svega: napada panike i opsesivno – komplusivnog poremećaja. U osnovi straha od gubtika kontrole je pogrešna, netačna procena osobe da će u nekom trenutku izgubiti kontrolu nad svojim ponašanjem i/ili...

Fobije

Fobije

Uvod Fobije su ekstreman, abnormalan strah. Kako dolazi preterane reakcije na situaciju? Ponekad su razlozi poznati, ali uglavnom nema svesnog poimanja uzroka. Lečenje se može usmeriti ka iznalaženju odgovora na pitanje „zašto“, ili se možemo boriti sa situacijom...

Nema Potrebe Da Više Odlažete. Krenite Svojim Putem Sada.

Depresija kroz kliničke oblike

Depresija kroz kliničke oblike

Depresija kroz kliničke oblike

Zakažite svoj termin

Uvod

Postoji više različitih oblika u kojima se depresija može pojaviti. Oni se razlikuju zavisno o težine, načina ispoljavanja, ritma ispovanja simptoma. DSM-IV klasifikuje depresije svrstavajući ih unutar šire kaategorije „Poremećaji raspoloženja“ podeljenih u tri podkategorije. Tako postoje:

A. Epizode promene raspoloženja, koje same po sebi ne predstavljaju odvojene kategorije koje se mogu dijagnostikovati, već svrstavaju se u kriterijume koji su neophodni za dijagnozu poremećaja raspoloženja.

1. Velika depresivna epizoda;
2. Manična epizoda;
3. Mešovita depresivna epizoda;
4. Hipomanična epizoda;

B. Epizode poremećaja raspoloženja:

1. Depresivni poremećaji:
1a) Veliki depresivni poremećaj (poznat i kao unipolarna depresija, unipolarni poremećaj);
1b) Distimični poremećaj (prethodno poznat kao depresivna neuroza);
1c) Reaktivna depresija ili depresivna reakcija.

2. Bipolarni poremećaji:
2a) Bipolarni poremećaj I;
2b) Bipolarni poremećaj II;
2c) Bipolarni poremećaj brzih ciklusa;
2d) Manija kod adolescenata;
2e) Ciklotimični poremećaj.

3. Poremećaj raspoloženja uzrokovan opštom telesnom bolešću;
4. Poremećaj raspoloženja podstknut uzimanjem supstanci;
5. Poremećaj raspoloženja koji nije drukčije određen.

Da li reagujete na neku od ovih vrsta depresija?

Depresivno osećaje je intenzivno kojem se subjekt prepušta bez mogućnosti da se odbrani. Kada osoba uvidi da ne može ispuniti određeni uslov kojim je uslovila svoje pravo na život ili smiso svog života, ona gubi svaku motivaciju da ide ka budućnosti, kranji rezultat je depresija.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Strah od odbacivanja!

Strah od odbacivanja!

Uvod Kod straha od odvajanja dete se boji da će nekim slučajem biti razdvojeno od roditelja (da će se izgubiti, da će roditelj umreti itd.), a kod  straha od odbacivanja dete se boji da će ga roditelji namerno ostaviti zato što ga ne vole, ili zato što više vole neko...

Strah od gubitka kontrole

Strah od gubitka kontrole

Uvod Strah od gubitka kontrole je redovni pratilac i sastavni  pre svega: napada panike i opsesivno – komplusivnog poremećaja. U osnovi straha od gubtika kontrole je pogrešna, netačna procena osobe da će u nekom trenutku izgubiti kontrolu nad svojim ponašanjem i/ili...

Fobije

Fobije

Uvod Fobije su ekstreman, abnormalan strah. Kako dolazi preterane reakcije na situaciju? Ponekad su razlozi poznati, ali uglavnom nema svesnog poimanja uzroka. Lečenje se može usmeriti ka iznalaženju odgovora na pitanje „zašto“, ili se možemo boriti sa situacijom...

Nema Potrebe Da Više Odlažete. Krenite Svojim Putem Sada.